Aktuálně

11. 9. 2023

Četl jsem zajímavou statistiku, která vykazuje, že se průměrná životní úroveň obyvatelstva ČR neustále propadá. Bylo to zveřejněno v tištěných novinách, které se jinak profilují jako v podstatě prosystémové, prorežimní. Nebudu je jmenovat, nevím, zda bych tím neporušil nějaké pravidlo ohledně reklamy.

10. 9. 2023

„Pamatuj na smrt!“ praví středověká mravní zásada, jež upozorňuje člověka, aby nikdy nezapomínal na svou smrtelnost a pomíjivost… My, lidé nikdy nesmíme zapomínat na to, jak snadno se společnost nechá zfašizovat…

10. 9. 2023

Vlastimil Tlustý odhaluje proč vládní pětikolka tak urputně prosazuje tzv. "úsporný" balíček. 

9. 9. 2023
STRÁŽCI MÍRU SE PŘIPOJILI I V JIHOČESKÉM TÁBOŘE.
Dle slovenského kalendáře a kalendáře Klubu českého pohraničí, byl v pátek, 8. září 2023, památný den. 
My, vlastenci z Tábora z Klubu českého pohraničí Tábor jsme nechtěli čekat na ten český, který bude opět až 27. ledna 2024.
9. 9. 2023

Ústřední výbor Komunistické strany Ruské federace a Všeruský výbor protestního hnutí vyhlašují velkou federální akci, jejímž cílem je podpořit osvobozeneckou misi NWO, demonstrovat jednotu a soudržnost Komunistické strany Ruské federace, veškerého lidu v boji proti ukrajinskému neofašismu a mezinárodní armády NATO.

9. 9. 2023

V poslední době se někteří ústavní činitelé vrací k Prohlášení Charty 77. Tak jsem se také k prohlášení vrátil, zejména proto, že si běžný občan text prohlášení v 70. a 80. letech nemohl přečíst, protože nejen, že nikde nebyl publikován, ale nebyl znám ani uvnitř organizací Národní fronty, včetně KSČ.

8. 9. 2023

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí smrti ( 8.9.1943) Julia Fučíka, novináře, spisovatele, hrdiny českého protinacistického odboje.

Jeho „Reportáž psaná na oprátce“ byla přeložena do 91 jazyků světa, vyšla v zahraničí v 317 vydáních a stala se dokonce naší nejvíce překládanou knihou.

8. 9. 2023

Určitě si rádi poslechnete árii, která se zpívá obyčejně jako "přípitková" k Novému roku nebo jiným slavnostním příležitostem. Nahrávka je o to cennější, že se představují opravdu světové hvězdy: Anna Netrebko, Placido Domingo a Ronaldo Villazón.

8. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že se již delší dobu různě útočí proti naší identitě české i slovanské, bylo by důležité se tímto problémem důkladně zabývat, neboť tím je podkopávána i naše národní identita a integrita, což je v zájmu nadnárodních korporací a velkých států, které žijí ve své silné tradici pohrdat menšími národy, brát je jen jako snadný cíl své politické manipulace a koloniální expanze všeho d

7. 9. 2023

Stav našeho zdravotnictví, pod vedením ministra Válka, hodnotím jako dlouhodobě neudržitelný, a to jak pro lékaře, tak i pro obyčejného člověka. Mimo jiné, jde o přibližování se „ideálu“: „Zaplať, nebo jdi!“ Nikoliv z důvodu nedostatečně odborné péče o pacienty, ale právě z důvodu špatného systémového řízení pod vedením pana ministra.

Stránky