Naše informace

16. 10. 2020

Bylo také zvoleno patnáct nových členů, včetně Francie, Číny, Pákistánu a Kuby. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo říká, že Valné shromáždění OSN "znovu zvolilo země s hroznými výsledky v oblasti lidských práv".

Rusko bylo podle ruského předsednictví Úřadu OSN v Ženevě na Twitteru zvoleno do Rady OSN pro lidská práva.

15. 3. 2020

Rusko, obrovská a velmi různorodá země. Vybrali jsme pro vás celou řadu nejkrásnějších měst a na zážitky to nejlepší.

19. 10. 2019

Přestože jedním z faktorů, že k brexitu došlo, bylo i selhání Evropské unie v dobách poznamenaných několika krizemi, považuje KSČM za neoddiskutovatelné, že proces vyjednávání a schvalování dohody o vystoupení je poznamenán chybami a neschopností hned dvou britských vlád.

2. 1. 2017

Momentálně diskrétně vší silou pracujeme na tom, abychom vyrvali tuhle mysteriózní sílu zvanou svrchovanost ze spárů místních národních států světa.

—Arnold Toynbee, 1931

19. 8. 2016

Situace ve strojírenském holdingu Vítkovice Power Engineering je důsledkem nepromyšlené privatizace a špatné ekonomické politiky minulých vlád i současné vlády, která v neposlední řadě připustila sankce vůči Ruské federaci.

14. 8. 2016

Leo Luzar gastarbeitr = pracovník migrant je synonymum člověka schopného nahradit stávajícího pracovníka na 100% při poloviční mzdě a to němečtí kapitalisté zjistili, že u nynějších migrantů nefunguje. Mzdu by sice brali na 50%, ale práci jsou schopni vykonávat na 10% pokud se trochu naučí jazyk a to je ten dnešní problém paní Merkel