Členové komisí

Členka komise žen ÚV KSČM
Člen Hospodářské rady ÚV KSČM Člen Komise pro inovace
Členka Ústředního operativního volebního štábu ÚV KSČM (ÚOVŠ)
Člen ideologické komise ÚV KSČM
Člen vnitrostranické komise ÚV KSČM