Členové komisí

Člen Hospodářské rady ÚV KSČM Člen Komise pro inovace
Členka Ústředního operativního volebního štábu ÚV KSČM (ÚOVŠ)
Člen ideologické komise ÚV KSČM
Člen vnitrostranické komise ÚV KSČM
Členka komise žen ÚV KSČM