Jihočeská KSČM protestuje a odsuzuje vymývání mozků tzv. projektem Totalita

8. 10. 2019

V druhé polovině zářijových dnů letošního roku se na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II uskutečnil unikátní projekt s názvem Totalita. Byl připraven, alespoň podle organizátorů, k nadcházejícímu výročí listopadových událostí 1989.

Čím byl unikátní? Především účelovou propagandou bez použití konkrétní faktografie a vyvážených informací. Tuto skutečnost se její autoři ani nepokoušeli skrývat. Od samého počátku byl zaměřen na psychologické a emotivní zpracovávání především mladé generace, působící negativně na jejich rozum a city.

Světelné a zvukové efekty imitující bouchání pendreku, pískání na píšťalky, hojné nevhodné používání ruského jazyka či oslovování soudruhu, soudružko, to vše jen dokreslovalo jednostrannou a neskrývanou účelovou antikomunistickou propagandu.

Tomu byla také organizátory přizpůsobena a organizována návštěvnost. Převážná část návštěvníků byli mladí studenti doprovázeni svými vyučujícími, tedy (povinná) účast evidentně jako součást studia.

Organizátoři neuvedli žádná fakta o dosažených pozitivech a kladech vývoje předlistopadové společnosti. Například zabezpečení do té doby nebývalých základních životních jistot od bydlení, zdravotní péče, přes úspěchy ve vědě, sportu až po budování průmyslu atd. Evidentně to nebylo cílem projektu.

Jihočeská KSČM protestuje a odsuzuje vymývání mozků tzv. projektem Totalita. Považuje jej za účelovou antikomunistickou akci zacílenou k vymývání mozků především mladé generace. Akce nemohla a evidentně ani neměla ambici přispět k objektivnímu poznání předlistopadového vývoje Československa a naopak přispěla k dalšímu rozdělování české společnosti.

Autor: 
Alena Nohavová, předsedkyně Jč KV KSČM