Tisková zpráva z jednání JčKV KSČM dne 20. června 2016

21. 6. 2016

Na svém jednání Jihočeský krajský výbor KSČM projednal konkretizaci usnesení IX. sjezdu KSČM do podmínek práce jihočeských komunistů, což považoval za hlavní a stěžejní. Projednány byly i další aktuální otázky: např. otázky práce s mládeží, postup přípravy volební kampaně, příprava na jednání ústředního výboru a otázky mediální prezentace vlastní činnosti.

Předseda JčKV KSČM Petr Braný seznámil přítomné s aktuálními poznatky z práce krajského zastupitelstva, postoji zastupitelů-komunistů- při hlasování s důrazem na přijetí usnesení o zákonodárné iniciativě směřující k úpravě zákona „o církevních restitucích“, kde jejich postoje velice ocenil. Také shrnul výsledky a závěry návštěvy prezidenta republiky v Jihočeském kraji a informoval o některých názorech a postojích prezidenta k celé řadě řešených otázek v Jihočeském kraji.

Zajímavá diskuse se rozvinula při projednání otázek práce s mládeží, kde úvodní informaci za komisi mladých přednesla Pavla Svepeš Šlahúnková. Projednání této části nebylo uzavřeno a před přijetím závěrů byly doporučeny konkrétní kroky v rámci okresních výborů.

V další části jednání přednesl předseda volebního štábu Jiří Lejčar informaci o plnění přijatých postupných úkolů. Důležité bylo připomenutí vlastní tiskové konference ve čtvrtek 24. června 2016, od 11,00 hod. v hotelu Palcát v Táboře. Zástupci KSČM přiblíží médiím a dalším zájemcům informace o zaměření své volební kampaně a tím chtějí přispět k transparentnosti a otevřenosti vlastních kroků.

Mnohostranná a různorodá diskuse se uskutečnila v závěru jednání při projednávání úlohy práce s vlastními médii. V této souvislosti, mimo jiných závěrů, krajský výbor ocenil práci při zprovozňování nových internetových stránek a upřesnil postupy při dalším zprovozňování webovek na okresním stupni. Poděkování patří zpracovateli návrhu „Plánu mediálního pokrytí významných výročí“ do konce roku 2016 s vymezením konkrétní odpovědnosti. Schválení tohoto plánu na krajské úrovni lze hodnotit jako průlomové. S ohledem na různorodost názorů závěry v této oblasti odložil a vyžádal si stanoviska okresních výborů.

Autor: 
Tiskový mluvčí
Zdroj: 
JčKV KSČM