Skoncovat s totalitou se nedaří…!

1. 9. 2019

Dostávám každý den velké množství rozhořčených dopisů z celé republiky od lidí, kteří jsou znechuceni postupem pana starosty Koláře na Praze 6. Ten si pravděpodobně myslí, že vůbec nemusí respektovat český právní řád, že jeho slib, když byl zvolen do zastupitelstva, může beztrestně porušovat, protože jeho slovo platí, jen když on chce a vysmívat se může jak zákonům, tak mezinárodním smlouvám a také občanům. V této souvislosti musím konstatovat, že tak to opravdu není, připomínám, že 26. srpna 1993 podepsali prezidenti České republiky Václav Havel a Ruské federace Boris Jelcin v Praze „Smlouvu mezi ČR a Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci“.
Titulek článku jsem zvolil záměrně podle textu zmíněné mezinárodní smlouvy, kterou nový totalitní starosta bezostyšně porušuje.
Mohl jsem zvolit i jiný titulek, např. „Jsem starosta a zákon mne nezajímá“. Nyní k textu: smlouva mimo jiné zdůrazňuje (cit.):...“přání definitivně skoncovat s totalitní minulostí…!
Smlouva byla v roce 1994 ratifikována nejvyšším zákonodárným orgánem Ruské federace Dumou a následně, po ratifikaci - schválení Parlamentem ČR, se stala organickou součástí české legislativy – Sbírky zákonů ČR. VIZ „Sdělení č. 99/1996 (účinnost od 05.03.1996).

Článek 21 této smlouvy hovoří jasně:: Prosím, tady cituji doslova …„každá smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim“…!
A co se děje, vidíme a čteme, dnes už tisíce článků a nejrůznějších vyjádření kohokoliv a kdekoliv o „cause“ pomníku maršála Koněva. To vše vzniklo jen proto, že v rozporu s povinností dodržovat český právní řád a svůj zastupitelský slib, starosta Prahy 6 „pan“ Kolář flagrantně porušil a dál porušuje platnou českou legislativu!

A to chce přitom ještě poučovat, jak se mají lidé chovat, že mu není hanba i v nejzaostalejší demokracii platí pravidlo, že chce-li někdo jednat jinak, než mu stanovuje platný zákon nebo smlouva, měl by nejprve dosáhnout změny zákona nebo zrušení původní smlouvy!
Starosta Prahy 6 – zvolen za TOP 09 - místo toho zaútočil na emoce částí obyvatel dvou národů, požádal o policejní ochranu a zneužívá Policii ČR k jednání proti platné legislativě České republiky.
A pak kdo tady šíří nenávist a nesnášenlivost, kdo porušuje zákony a kdo se pak dovolává ochrany!

Autor: 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM, místopředseda Poslanecké sněmovny
Zdroj: 
fb