Aktuálně: Parlament Katalánska vyhlásil nezávislost

27. 10. 2017

Nezávislost na Španělsku byla přijata tajným hlasováním: pro 72, proti 10, zdrželi se 2. Opoziční frakce před hlasováním odešly ze sálu, neboť považují hlasování za nelegální. Co říká přijatá rezoluce, který má celkem 17 položek?

„Katalánsko se stává nezávislým státem v podobě republiky. Je republikou nezávislého, suverénního, právního, demokratického a sociálního státu“.

Podporuje dvojí občanství se Španělskem, vyžaduje uznání samostatnosti Katalánska ve všech státech a vypracování dohod se Španělskem o finančních a jiných závazcích.