Vyjádření Vojtěcha Filipa k výsledku referenda ve Velké Británii

24. 6. 2016

Výsledek referenda ve Velké Británii, který rozhodl o odchodu z Evropské unie, je vyjádřením svobodné vůle občanů a je ho potřeba respektovat. Pro "Odejít" se vyjádřila dostatečně silná většina.

Jasně to ukazuje, že vůle vlád jednotlivých zemí nemusí být shodná s vůlí jejich občanů a zejména ne s rozhodováním byrokratů, kteří zcela ztratili kontakt s potřebami lidí. Potvrzuje to stanovisko KSČM, že všechny zvlášť závažné kroky, které nejsou s lidmi řádně prodiskutovány a které nevezmou lidé za své, nemají potřebnou legitimitu a tedy ani stabilitu. To je skutečné varování pro vlády, které chtějí zejména na mezinárodně politické úrovni zavázat své občany k povinnostem mimo jejich bytostné zájmy. Pro občany České republiky bude jistě velmi zajímavé, jaké dopady jak pozitivní, tak negativní takové rozhodnutí bude mít pro život lidí ve Velké Británii. Jsem také přesvědčen, že to naše občany povede k jejich větší ochotě si nenechat vnutit vše, co přemíra byrokracie vnucuje do jejich života a budou i více kontrolovat politické strany, aby plnily volební sliby a nepřistupovaly na závazky, ke kterým nemají legitimní mandát lidu.

Autor: 
JUDr. Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM