Stanovisko KSČM k průběhu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.6.2017

26. 6. 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje, které proběhlo v minulém týdnu, mělo na programu více než 80 bodů a KSČM podpořila program jeho jednání, včetně tak zásadních materiálů jako je např. závěrečný účet kraje za rok 2016, ale i změny stanov obchodních společností osmi nemocnic či souhrnná informace o změnách v odměňování jejich představenstev. Žel největší pozornost médií vzbudilo to, že MUDr. Zuzana Roithová nebyla na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje zvolena do čela jihočeských nemocnic. Předně je třeba upozornit, že současná koalice, která vede kraj, neměla na zasedání všechny své zastupitele, a tak potřebovala k jejímu zvolení hlasy opozice.  Předem jsme koalici i MUDr. Zuzanu Roithovou upozorňovali, že chceme znát její vizi dalšího fungování a rozvoje nemocnic na jihu Čech. Chceme připomenout, že Zuzana Roithová byla ministryní zdravotnictví od ledna do července roku 1998 v Tošovského vládě a pak se věnovala politické kariéře jako senátorka či europoslankyně. V současnosti se spíše angažuje ve funkcích ve správní radě VZP. Znát její aktuální představy v řešení konkrétních otázek chodu nemocnic jsme proto považovali za sebe i naše voliče za nutné a nezbytné.

Kandidátka však žádný svůj projekt na zasedání zastupitelstva nepředstavila. Snad že si byla příliš jistá svým zvolením, a proto se už v dubnu letošního roku vzdala mandátu krajské zastupitelky. Překvapilo nás, že po všem, co se okolo jihočeských nemocnic odehrálo, koalice složená z ČSSD, uskupení Pro jižní Čechy, Jihočeši 2012 a KDU-ČSL na takovém postupu netrvala. KSČM odmítá dávat bianco šek někomu, kdo může tak výrazně ovlivnit život obyvatel našeho kraje. Věříme, že rada kraje i MUDr. Zuzana Roithová bez ohledu na to, zda budou mít na příštím zasedání zmíněné subjekty stoprocentní účast zastupitelů, náš zcela legitimní požadavek akceptují.

Autor: 
Dr. Petr Braný za Klub KSČM v Zastupitelstvu Jihočeského kraje