Rozhovor s jihočeským delegátem IX. sjezdu KSČM Josefem Kovaříkem

17. 5. 2016

Jako jeden z funkcionářů spoluodpovědných za mediální oblast často diskutuješ o využívání médií. Co od sjezdu v této oblasti očekáváš?

Je dobře, že sjezd rozhodl o náplni práce předsedy a místopředsedů. Za nejvhodnější při stanovení kompetencí místopředsedům jsem považoval tzv. variantu číslo tři (místopředseda – ideologie, propaganda a mediální činnost) a za nejvhodnějšího místopředsedu pro tuto oblast pak Josefa Skálu. Já v této souvislosti vítám, že Josef Skála převezme odpovědnost za ideologickou práci, média a mediální politiku strany. Tato oblast práce byla minulým sjezdem a ústředním výborem bohužel podceněna. Jak mohu soudit, ale i se mýlit, moje kritika této oblasti práce buď nedosáhla k vrcholným orgánům strany, nebo nebyla věcně zhodnocena. Domnívám se, že při řešení dokonce písemných podnětů převážily nevěcné důvody. Zastání jsem měl a myslím, že mi rozuměly stranické orgány na regionální jihočeské a okresní úrovni. S jejich pomocí se podařilo zřídit internetové stránky JčKV a OV KSČM Písek v rámci redakčního systému strany a za dobu téměř 7 let dosáhnout na celostranické úrovni nejvyšší návštěvnosti. To může být považováno za příklad toho, že i tak bylo možné pracovat lépe. Bohužel, tento příklad nebyl obecně následován.

Nyní očekávám jednotnější a razantnější postup ve výběru témat, jejich prezentace a zlepšení systémových podmínek pro mediální práci. Rovněž očekávám, a to dost důrazně, že se stranický aktiv poučí ze sjezdové, ale také občanské kritiky. Snad nebudu moc přísný, ale stranický nebo veřejný funkcionář nemající zájem prezentovat výsledky své práce veřejnosti cestou stranických i veřejných médií by měl být „upozaděn“. Jinak řečeno, nedílnou součástí rozhodovacího procesu stranických orgánů musí být také řešení dopadu přijatých rozhodnutí do mediální oblasti. Není to nic nového, je to realizace vlastního ústředního hesla „S lidmi pro lidi“. Být viděn a slyšen platí univerzálně i pro nás!

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní