Proč v Táboře nepodnikají klokotští obláti za své?

9. 3. 2017

Restituční miliony církve začínají putovat do nejrůznějších oborů podnikání. I když sociální demokracie avizovala přehodnocení restitucí, nestalo se tak. „Jsme nuceni podnikat a hledat příležitosti,“ uvádí René Bouzek, ekonom českobudějovického biskupství. Budiž, chtějí-li církve podnikat, jsou to nyní jejich peníze. Jenom ať podnikají skutečně za své.

Kromě nesouhlasu pěti zastupitelů schválilo březnové zastupitelstvo města Tábora požadavek zdejší Římskokatolické farnosti na dotaci v oblasti cestovního ruchu ve výši 47 000 Kč. Má být určena na zpřístupnění kostela Klokoty během turistické sezony, což by měla být povinnost oblátů už vzhledem k nemalým státním a městským dotacím. Také chtějí dotaci využít na celoroční obchůdek pro turisty a poutníky. Takže za peníze daňových poplatníků budou věřící a návštěvníci kupovat církevní publikace, svaté obrázky a kdo ví, jaké monatky ještě.

Považuji za nemravný nejen požadavek církve, ale také kladné rozhodnutí většiny táborských zastupitelů. A když ne nemravný, pak nekřesťanský. Budou hlasovat stejně, až požádají o dotaci stánkaři na Žižkově náměstí? Vždyť i zde jde do jisté míry o podporu cestovního ruchu.

Ostatně, na kšeftování na církevní půdě reagoval i sv. Matouš ve svých Slovech na cestu, kde pravil: „Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kteří tu prodávali a kupovali, zpřevracel stoly směnárníků a prodavačů obětních holubů“.

 

Autor: 
Ladislav Šedivý, předseda OV KSČM Tábor, (vítr)
Zdroj: 
vlastní