Odsouzeníhodné vyjádření Martina Langa ( ODS ), který jak se zdá, má zastání

26. 5. 2019

Předseda oblastního sdružení a zastupitel Jesenice za ODS Martin Lang, nebyl za své vyjádření z ODS vyloučen a ani nerezignoval na funkci zastupitele. Asi si neuvědomuje souvislosti a není schopen kriticky posoudit svůj výrok. O co ve skutečnosti jde?

"ODS pana Langa, který hrubým způsobem uráží jiné občany za odlišný názor a vyzývá k usmrcení prezidenta, nevyloučila. Fašizace ODS pokročila do nebezpečné fáze ústavně nekorektní strany. Nejprve rozkradení státu a nyní fyzická likvidace nositelů jiných názorů", vyjádřil se na fb Vojtěch Filip.

V Evropě nicméně lidé pozorují, že dochází k fašizaci vládnoucích elit. Jeden z dotazů na V. V. Pjakina prosí rozebrat tento problém a porovnat takzvaný „archaický“ fašismus s tím současným, korporativním fašismem, na který hromadné sdělovací prostředky neupozorňují.

V čem spočívá ten fašismus? Nabízíme odpověď – definici  V. V. Pjakina ze dne 20. května 2019. Uvádí:

 „Tuhle věc si zapamatujte, že fašismus se projevuje aktivní podporou davu bezvýznamných lidiček v jejich ideovém přesvědčení, že je normální systém, ve kterém „elita“ zneužívá svou moc“...

a dále pokračuje … "systém, ve kterém se nepravověrnost prezentuje jako pravověrnost, ve kterém „elita“ buduje na základě této nepravověrnosti systém, který neumožňuje lidem stávat se skutečnými lidmi, a veškerou svou mocí potlačuje každého, kdo je přichycen při tom, že tuto jejich nepravověrnost prohlédnul, a každého, u koho jen podobné podezření vznikne".

V tom je fašismus, to je ta jeho definice.

Zdroj 48:40 min: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-20...

Zdroj: Jiří Jaroš Nickelli. Zvěrstvo předsedy oblastního sdružení ODS proti presidentu nutno řešit trestně. http://www.novarepublika.cz/2019/05/zverstvo-predsedy-oblastniho-sdruzen...

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní