Lidice: 79 let od hrůzné tragédie

10. 6. 2021

Dnes je tomu 79 let, kdy došlo k hrůzné tragédii jako odplata za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Malá středočeská obec Lidice byla zcela vypálená, muži zastřeleni, ženy odvezeny do koncentračního tábora a děti byli zavražděny plynem. Pouze některé byly odvezeny do Německa na převýchovu. Nebudu zde popisovat celou událost, která je většině národa známá. Chci zde pouze připomenout, že čas utíká a nová generace již nemusí mít zájem o historii, která je pro ně velmi vzdálená. Je proto důležité, aby rodiče, učitelé a další osoby, které pracují s dětmi a mladými lidmi je seznamovali s těmito historickými milníky a fakty, které v mnohém ukázaly na charakter českého národa, na vlastenectví a hrdinství tehdy československých občanů.

Nesmíme nikdy zapomenout na všechny, kteří za hrůzovlády německých okupantů zahynuli. Věřím, že jejich oběti nebyly marné.

Autor: 
Jana Bystřická
Zdroj: 
fb