KSČM podpořila schválení mírnějšího režimu pro »dětské« dlužníky

10. 7. 2019

Lidé s dluhy z dětství by mohli být oddluženi ve zvýhodněném režimu, stejně jako senioři a zdravotně postižení. Peněžitých závazků by se mohli zbavit za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení.

Dvě varianty oddlužení.

Předloha předpokládá zvýhodněný režim oddlužení pro lidi, pokud aspoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly před dovršením 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy mladých, které vznikly do 21 let jejich věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Mírnější režim oddlužení pro seniory a zdravotně postižené lidi přinesla velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od července. Díky novele by měl na možnost osobního bankrotu dosáhnout širší okruh lidí v dluhové pasti než dříve. Přestala platit vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 % svých závazků.

Nyní jsou dvě varianty oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 % dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci musejí věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Celková nejnižší suma i s odměnou činí zhruba 2000 korun měsíčně.

(Kráceno: jk)

Autor: 
ku, jad
Zdroj: 
www.halonoviny.cz