Stanoviska

25. 6. 2016

Politický vývoj v Evropě se prudce radikalizuje a výrazně dramatizuje. Místo demokracie se šíří chaos, teror, humanitární pohromy a migrační krize. Varšavský summit aliance připravovaný na 8. – 9. 7. v tom, z iniciativy některých agresi vyznávajících členských zemí, hodlá zajít ještě dál.

10. 6. 2016

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k poslednímu vývoji v kauze OKD.

9. 6. 2016

Pomoci přímo horníkům – a na konto viníků. To, co se děje s OKD, je skandální nehoráznost už roky. Havíři jsou ti poslední, kdo si podobné zacházení zaslouží. Kdo kdy s nimi sjel dolů do šachty – já tu šanci měl poprvé už jako mladý kluk – ví, jak těžká i riskantní práce to je. OKD bývaly prosperujícím podnikem. Jen ale do chvíle, než se jich chopil „konkrétní vlastník“, hlavní to hrdina furiantských slibů po listopadu 1989. Spadly mu do klína za hubičku.

9. 6. 2016

Podle některých sdělovacích prostředků, na policejním prezidiu prý vzniká utajeně plán na propojení dvou velkých celorepublikových policejních útvarů. Pracuje na něm podle zveřejněných informací náměstek policejního prezidenta, který má na starosti řízení Služby kriminální policie a vyšetřování. Jedná se o Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Cílem je vytvořit obdobu národního kriminálního úřadu.

19. 5. 2016

Kritizuji omezenou suverenitu České republiky a vyzývám, nenechme si ji brát cestou EU ani cestou NATO. KSČM má morální právo chopit se tématu rozkrádání veřejných financí, protože tato strana nebyla u toho, když se zhaslo a kradlo a naopak varovala před tím, co se stane.  Kdyby děsivé cifry, které byly rozkradeny,  byly k dispozici veřejným financím, například na platy lékařů nebo důchody, vše by bylo jinak.

15. 5. 2016

IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 2016 projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu občanů. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci strany v úsilí o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv.

IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

13. 5. 2016

Potvrzení účasti ministra Hermana ( KDU-ČSL ) na sudetoněmeckém sjezdu ve dnech, kdy si připomínáme 71. výročí ukončení 2. světové války, je nejen porušením uzavřených smluv v rámci tehdejšího Německa a Československa, ale především zradou a plivnutím do tváře všem, kteří za naši svobodu položili své životy.

Stránky