Vedoucí delegace KSČM o nejdůležitějších aspektech 5. kongresu Evropské levice

22. 12. 2016

Evropská levice potřebuje radikalizaci a akční jednotu. Zaznělo a sklidilo největší aplaus projevu, volající po radikalizaci programu EL. Po akční jednotě, která se neomezí jen na platonické nářky. A soustředí síly proti ohniskům asociálního darebáctví i impotence dnešních »elit«.

Zabojovat bylo potřeba kolem dokumentu, věnovaného střední a východní Evropě. Ulpěl ve vleku stereotypu, že levice je nejslabší právě tu. A to prý díky masové averzi k tomu, co lidem dal až socialismus. Byla to ovšem právě nejedna ze západoevropských stran, kdo na vylévání vaničky i s dítětem stavěla svou »modernizaci« už před zvratem z konce osmdesátých let. Teď toho ti, pro koho to nebyla přestupní stanice na druhý politický břeh, hořce litují. Líčit země, kde působí KSČM či třeba KS Ruské federace, jako hřbitovní kvítí levice, je mimo mísu.

Proč ten dokument nedoznal náležité korekce, dokud to umožňovala pravidla EL, je na interní diskusi. V Berlíně jsme proto dosáhli dohody, že bude od základu přepracován – a já pro to získal souhlas sjezdového pléna.

Zaznamenala Helena Močová, Haló noviny ze dne 21.12.2016 zde:

Autor: 
Josef Skála, vedoucí delegace a místopředseda ÚV KSČM