"STANOVISKO" Krajské konference KSČM Jihočeského kraje

5. 3. 2018

Po slabém volebním výsledku mnozí politici a politologové, kteří stále žijí v zajetí antikomunismu, jásali, že KSČM upadne do bezvýznamnosti. Toto nebezpečí stále existuje. Vedení strany za této situace čekal nelehký úkol zvolit takový způsob povolebních vyjednávání, aby k tomu nedošlo. Zároveň si uvědomujeme, že téměř polovina našich dřívějších voličů tentokrát vhodila do schránek lístek s označením hnutí ANO nebo jiných nově vzniklých stran. Jednou z příčin je pokles důvěry občanů v to, že KSČM dokáže prosadit podstatné body svého volebního programu. V době hospodářského růstu si také řada lidí nepřipouští, že může zase nastat nová krize. Ve volbách i proto posílily strany, které nechtějí změnit kapitalismus, ani omezit jeho vládnutí metodami silné ruky. Komunisté ale v žádném případě nevyznávají heslo, které je nám občas podsouváno, »čím hůře, tím lépe«. V povolebním vyjednávání se vedení strany zaměřilo na programové priority, které by naopak přispěly k boji za lidskou důstojnost a zlepšení postavení zaměstnanců, studujících, rodin s dětmi i seniorů, jejichž příjmy dosahují průměrné a podprůměrné úrovně. To, že se zvyšují zisky vlastníkům výrobních prostředků, totiž neznamená, že z toho mají větší užitek i ostatní obyvatelé. Jsme přesvědčení, že bohatství této země patří všem, nejen vyvoleným.

Krajská konference vyslovuje podporu současnému vedení strany a poslaneckému klubu při vyjednávání o ustavení orgánů sněmovny a umožnění vzniku vlády. Naším cílem nejsou předčasné volby, ale stabilita správy země a lepší zákony. Oceňujeme, že vedení strany využívá všech možností, aby prosazovalo volební program, který vychází z dokumentu Devět priorit IX. sjezdu KSČM. Za hlavní považujeme uzákonění obecného referenda v dostatečném rozsahu a posílení přímého rozhodování občanů. Ochrana našich přírodních zdrojů by se měla odrazit v tom, aby stát vlastnil či znovu získal kontrolu nad strategickými surovinami typu lithia či vody. Patříme k těm, kteří odmítají vnucované kvóty na přerozdělování migrantů, žádají skutečnou ochranu vnějších hranic EU před jejich přílivem a řešení problémů těchto lidí v zemi jejich původu. Ve směřování zahraniční politiky státu se neshodujeme s většinou stran, které horují pro zachování členství ČR v NATO. Krajská konference ale očekává, že vedení strany a poslanecký klub budou prosazovat to, aby vysílání našich vojáků do zahraničních misí podléhalo mandátu OSN, nikoli pouze mocenským zájmům USA.

V průběhu volebního období musí poslanecký klub navrhovat a podporovat zákony či jejich novely a jednat o přípravě státních rozpočtů na jednotlivé roky tak, aby zajišťovaly důstojné bydlení i pro skupiny s nižšími příjmy, dostupnost vzdělání a zdravotní péče a pravidelnou a vyšší než dosud, valorizaci důchodů. Stovky miliard korun každoročně mizí za hranicemi. Proto trváme na progresivním zdanění zejména, ale nejen nadnárodních společností. Komunisté z jižních Čech požadují urychlenou dostavbu dálnic D3 a D4, výstavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín a samostatný zákon o Národním parku Šumava. Zastavení nemorálního »podnikání« s bídou a exekucí.

KSČM je aktivní součástí současného politického vývoje. Zatímco zejména pravicové strany upadly do stereotypního odmítání spolupráce s předsedou vítězné strany, ačkoli nebyl pravomocně odsouzen za žádný trestný čin, KSČM prokázala schopnost vést rozhovory se zájmem přispět k odblokování situace. Pozoruhodný je zvlášť postoj KDU-ČSL či TOP09, kterým vůbec nevadilo, když velkorysý dar církvím, zejména katolické, vydávaný za restituce, schválila Sněmovna díky hlasům již odsouzeného poslance. Pravicové strany v panice nad úspěšným vyjednáváním současného vedení KSČM vytahují znovu obehranou kartu antikomunismu.

Komunisté ovšem nepracují jen ve Sněmovně, naopak svůj program prosazujeme v zastupitelstvech krajů, měst a obcí a hledáme pro něj oporu v širokém spektru odborových a občanských hnutí a iniciativ. Po X. sjezdu KSČM nás čeká mnoho práce nejen při propagaci naší politiky, ale i při aktualizaci programu a zlepšování stylu a metod činnosti. Půjdeme do toho s elánem, protože nejsme stranou na krátkodobé použití, ale lidmi s pevným názorem a jasnými cíli.

Autor: 
Krajská konference KSČM Jihočeského kraje