Stanovisko Klubu zastupitelů KSČM a JčKV KSČM k situaci v Zastupitelstvu Jihočeského kraje

25. 4. 2017

Mimořádné zasedání Zastupitelstva 27.4. bude řešit situaci, která vznikla po vypovězení koaliční smlouvy ze strany ANO. Představitelé hnutí předvedli, jak se lze z dobře fungující koalice propadnout do bezvýznamnosti. Zástupné problémy, které se daly vyřešit jednáním, vystupňovalo na mocenský boj. Ten měl umožnit ODS znovu se vrátit do vedení kraje. KSČM nemá zájem, aby se tato strana znovu prodrala v jižních Čechách k moci. Podporujeme vznik protiparazitní koalice, kde by na prvním místě byl zájem občanů kraje, nikoli osobní ambice jednotlivců. To s představiteli ODS, známými spíše kmotrovskými praktikami, podle našeho názoru není možné. Uvědomujeme si, že nově se tvořící koalice má k dispozici pouze 28 hlasů, tedy těsnou nadpoloviční většinu. KSČM v loňských krajských volbách získala 7 mandátů a není příznivcem stupňování napětí, které by mohlo vést ke zničení dobrých výsledků z minulého funkčního období, kdy KSČM působila v Radě kraje. Stačí připomenout, že jsme krajské hospodaření společně s ČSSD přebírali s dluhem jedné miliardy korun. Zdvojnásobili jsme investice a přece jsme zpřísněním výběrových řízení a důslednou kontrolou účelovosti výdajů dosáhli toho, že kraj před loňskými volbámi měl na účtu 2 miliardy korun. Jsme si ale vědomi toho, že nejde dát nové koalici bianco šek a jen přihlížet, jak si povede. Chceme proto pracovat ve výborech, nově také v komisích Rady i v dozorčích radách společností zřizovaných krajem, abychom jako opozice kontrolovali vynakládání finančních prostředků a naplňování programu nové koalice. Budeme posuzovat každý návrh předložený Radou na jednání Zastupitelstva, zda odpovídá zájmům občanů, a podle toho zvolíme svůj postup při hlasování.

V Č. Budějovicích 24.4.2017

                        Petr Braný                                                                 Václav Kučera

            předseda JčKV KSČM                                             předseda Klubu ZK za KSČM 


V pondělí 24. dubna 2017 jednal Jihočeský krajský výbor KSČM. Stěžejním bodem programu bylo projednání politické situace v jihočeském krajském zastupitelstvu a "Stanoviska Klubu zastupitelů KSČM" k nadcházejícímu jednání krajského zastupitelstva plánované na 27. dubna tohoto roku.

K tomuto bodu jednání proběhla obsáhlá otevřená diskuse, která ve svém závěru jednohlasně podpořila výše uvedené "Stanovisko Klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu Jihočeského kraje". 

Autor: 
JčKV KSČM a Klub ZK za KSČM