Stanovisko Jihočeské krajské konference KSČM k aktuální politické situaci

5. 4. 2022

Členové KSČM se od samého vzniku strany, vždy se zasazovali za důstojný život bez válek a vykořisťování. Zdůraznili to i dnes při jednání Jihočeské krajské konference KSČM.

Podporujeme stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM přijaté 11. března 2022 v Praze. Vláda by měla kromě řešení válečné krize na Ukrajině více pomáhat občanům, a ne neustále zdůvodňovat proč něco není výhodné, proč to nejde, legislativně je to složité, anebo by to nebylo v souladu s postupem EU. Ožebračuje tak většinu občanů ČR, když pro více než třetinu rodin je situace na hraně únosnosti. Jde především o zdražování energií, pohonných hmot a potravin. Když to jde u sousedních států a některých dalších evropských zemí, mělo by to jít i u nás!

Jihočeská KSČM zásadně odmítá pomoc Ukrajině v podobě dodávek zbraní a munice, případně finanční pomoci související s nákupem zbraní. Taková pomoc nikdy mírovému řešení nepomůže. Stejně tak nepomůže přijímání dalších nesmyslných opatření a sankcí, které se negativně odráží v ekonomice, zaměstnanosti, sociální oblasti atd.

Komunisté Jihočeského kraje vyzývají vládu České republiky k vyšší odpovědnosti za dopady přijímaných opatření na občany ČR. Poukazujeme na skutečnost, že Česká republika je zbytečně a stále hlouběji vtahována do válečného konfliktu a je jen pouhým pěšákem na šachovnici mezi světovými mocnostmi. Česká vláda by proto měla mít na mysli v první řadě zájmy vlastních občanů, přičemž humanitární pomoc běžencům z Ukrajiny podporujeme.

Vyzýváme občany, aby velmi bedlivě sledovali a posuzovali situaci v Jihočeském kraji i v celé zemi. Všechno má své meze. Nelze se nechávat obelhávat vládou a jejími představiteli žijícími v dostatku na úkor prostých lidí, zajímajících se o vše možné, jen ne o občany vlastní země. To jednoznačně odsuzujeme!

 4. dubna 2022                                                                                     

Autor: 
Jihočeská krajská konference KSČM