Ke sloučení protimafiánského a protikorupčního útvaru

9. 6. 2016

Podle některých sdělovacích prostředků, na policejním prezidiu prý vzniká utajeně plán na propojení dvou velkých celorepublikových policejních útvarů. Pracuje na něm podle zveřejněných informací náměstek policejního prezidenta, který má na starosti řízení Služby kriminální policie a vyšetřování. Jedná se o Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Cílem je vytvořit obdobu národního kriminálního úřadu. Tento záměr ale vzbuzuje mezi některými státními zástupci nevoli.

Celá tato akce může mít zásadní důsledky. Ve funkci ředitele ÚOOZ by totiž mohl skončil Robert Šlachta. Právě pod jeho vedením přitom ÚOOZ rozpletl řadu klíčových případů: například kauzu Nagy- gate, policejní chobotnici kolem hejtmana Jiřího Rozbořila (kauza Vidkun) či nejnověji kauzu Bereta, v níž figuruje mimo jiné bývalý důstojník ÚOKFK Radek Holub.

Šlachtovi, se po odchodu jeho předchůdce pana Kubiceho daří dosahovat dobrých výsledků. Útvar scelil a vyžaduje od detektivů odpovědnost. Detektivové považují svou práci u tohoto útvaru za čest. Proto informace o zásahu na Úřadu vlády v roce 2013 předem neunikly. Pokud by měl být tedy dnes poměrně výkonný a silně motivovaný ÚOOZ sloučen s protikorupční policií, mohl by to být konec pro oba útvary, nejen pro Šlachtu a Vilda

Reorganizace by měla ještě jiný efekt. Nabourala by se soudržnost ÚOOZ a Ivo Ištvan i Lenka Bradáčová by přišli o útvar, kterému věří více než jiným. I to by mohlo přijít někomu vhod. ÚOOZ vadí i proto, že supluje práci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Utajování reorganizace těchto dvou útvarů je podivné. Navíc je to posun nesmyslný a nebezpečný. S vysokou pravděpodobností jde o to, aby byla nad ÚOOZ opět kontrola. Ovšem ne podle trestního řádu.

A na závěr k vytvoření Národního kriminálního úřadu. Ano, v nedávné době, se uvažovalo o tom, aby tento úřad byl zřízen. Jeho struktur měly tvořit všechny celorepublikové útvary Policie ČR, které spadají pod Službu kriminální policie a vyšetřování. Nikoliv pouze dva útvary, tak jak je nyní navrhováno. Měla být provedena analýza současného stavu celorepublikových útvarů, spadajících pod SKPV. Návrh měl být projednán s jednotlivými řediteli a prodiskutován příslušnými orgány Poslanecké sněmovny. Pak by mělo zřízení Národního kriminálního úřadu smysl. Tento návrh na zřízení Národního kriminálního úřadu, však zásluhou poslanců ODS nebyl tehdy schválen. Řešení na kterém pracuje údajně Policejní prezidium, by mohlo být opravdu likvidační pro tak významný a úspěšný útvar, jako je ÚOOZ.

Autor: 
Zdeněk Maršíček, stínový ministr vnitra za KSČM