Aktuálně

9. 2. 2024

Mantrou každé vlády je, že školství je prioritou. Všichni to mají ve volebních programech, ale pak skutek utek. Děti dnes nemají lehké dětství a nemůžeme se divit nárůstu psychických anomálií. Podepsala se na nich celá covidová restrikce, válka na Ukrajině a jinde. Jsou obrazem dnešní nemocné společnosti. A kdo se ohlíží na jejich problémy a potřeby?

9. 2. 2024

Bomba: Exkluzivní rozhovor Tuckera Carlsona s Vladimirem Putinem v Moskvě – zveřejněn celý přepis!

9. 2. 2024

Země, která dala světu Jana Ámose Komenského, učitele národů, se nyní k němu moc  nehlásí. Blížící se den jeho narození 28.3.1592 na Moravě už není v kalendáři jako Den učitelů, ale pouze jako významný den. Už nevidíme v tento den učitele odcházet ze školy s kyticí v ruce od svých žáků, jako vyjádření úcty k tomuto povolání vedoucí mládež k poznávání světa, ke všeobecné vzdělanosti.

8. 2. 2024

Naše dějiny začínají zemědělcem… Proti celé Evropě nás za Husitů ubránili také zemědělci… jen si do těch cepů natloukli pořádné hřeby a trochu si vylepšili žebřiňáky. Teď jsou to opět zemědělci, kteří se stávají v celé Evropě reálnou silou, se kterou musejí papaláši počítat.

8. 2. 2024
Národně sociální klub  s podporou Klubu českého pohraničí, Českého svazu bojovníků za svobodu a klubu MY, LIDÉ  zve zájemce na 25. Tradiční výstup vlastenců na Kleť  v sobotu 17.2. 2024  v rámci akce ,,Sto vlajek" 
7. 2. 2024

REAKCE NA POMLUVY A LŽI, KTERÉ SE ZÁMĚRNĚ ŠÍŘÍ S CÍLEM POŠKODIT KOALICI STAČILO!

Vážení přátelé,

7. 2. 2024

"Dnes lituji, že jsem pomohl zničit socialistické systémy. Zvláště se chci omluvit mé šestileté vnučce, která bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé chybné kroky. Stačilo opravit předcházející režim. Umožnit cestování, studijní pobyty a drobná řemesla".

6. 2. 2024

Stále volnější trh ničí nejen zemědělce

6. 2. 2024

Když poslední dobou chodím kolem soudů v České republice, cítím zápach a zatuchlinu. Nejspíš je něco shnilého, a nikoli ve státě dánském, a nebo nefunguje klimatizace.

6. 2. 2024

V předvečer osmého výročí úmrtí historika, filosofa a komunistického politika PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc., (1953-2016) uspořádal OV KSČM v Rakovníku slavnostní odhalení jeho pamětní desky na průčelí budovy OV v Kuštově ulici. Připomíná tohoto rodáka z Petrovic u Rakovníka, jenž působil mj.

Stránky