Z tiskové konference hejtmanství v Českých Budějovicích o církevních restitucích

9. 6. 2016

Stažení žaloby na Rybářství Třeboň by mohlo být impulsem pro ostatní církve, uvedl v úvodu hejtman Zimola. Vítám stažení žaloby na Rybářství Třeboň, které na něj kvůli církevním restitucím podala Kanonie premonstrátů Teplá. Tento krok by mohl být impulsem pro ostatní církve. Hejtman Jiří Zimola to řekl ve čtvrtek 9. června na tiskové konferenci, které se spolu s ním zúčastnil i předseda představenstva společnosti Rybářství Třeboň Jan Hůda.
„Od začátku tvrdíme, že žaloby, které církve a náboženské společnosti podávají na kraje, obce, města a dokonce fyzické a právnické osoby, nejsou morální. Proto bych byl rád, kdyby postoj premonstrátů z Teplé byl první kostkou v dominu, která by spustila stahování žalob i ze strany dalších církevních institucí," doplnil Zimola s tím, že teprve pak bude možné udělat za tímto problémem tlustou čáru.
Za potěšující v této souvislosti pak označil hejtman i informace od některých jihočeských starostů, že budou absolvovat takzvaná smírčí jednání s církvemi, jejichž výsledkem by mělo být rovněž stahování žalob.

Podali podnět policii

Stažením žaloby ze strany premonstrátů z Teplé peripetie s žalobami ohledně církevních restitucí pro Rybářství Třeboň nekončí. I včetně zmíněných premonstrátů se jedná celkem o majetek na ploše 330 hektarů za 150 milionů korun. Podle Hůdy bylo ale rybářství na začátku 90. let zprivatizováno, aniž by bylo postupováno protiprávně. „Byli bychom velice rádi, kdyby stejným způsobem jako premonstráti, postupovali i ostatní církve," dodal.
Třeboňští rybáři už dříve podali podnět policii, protože se domnívají, že cisterciácké opatství Vyšší Brod a římskokatolické farnosti Lutová a prelatura Český Krumlov chce získat řadu jejich rybníků nezákonným způsobem.
Církevními restitucemi se zabývalo i poslední krajské zastupitelstvo. Výsledkem bylo usnesení, na jehož základě kraj předložil do Parlamentu České republiky návrh zákona, který by zdaňoval finanční náhrady pro církve získané z restitucí. Důvodem je dlouhodobý nesouhlas s nezdaněním finančních náhrad a příspěvků, které církve mají dostávat až do roku 2042. Podle Zimoly totiž není možné, aby se církve staly samostatně činným ekonomickým subjektem, a přitom byly osvobozeny od daní. Zároveň se jedná i o reakci na množství žalob, které podávají církve neoprávněně na obce, města, kraje i právnické a fyzické osoby kvůli navracení majetku.

Autor: 
foto: fc. Třeboňský kapr
Zdroj: 
http://www.kraj-jihocesky.cz/