Tisková zpráva KSČM o ustavujícím jednání krajského zastupitelstva Jihočeského Kraje

3. 11. 2016

Jak dopadly volby je známo.  Že došlo k dohodě mezi ČSSD, ANO a Jihočechy 2011, o povolební koalici a 2. 11. i k podpisu koaliční dohody je taky známá informace.

No a tak nic nebránilo tomu, aby se dne 3. 11. 2016 konalo ustavující zasedání zastupitelstva. Začátek byl klasický focení, instruktáže co s hlasovacím zařízením a podobné administrativní činnosti a nic nenasvědčovalo, že by měl nastat problém.

Nicméně 5. volební období krajského zastupitelstva se vyznačuje i tím, že se obměnila více jak polovina zastupitelů, a tak začátek a celá první část jednání, až do pozdního oběda, se nesla jednak trochu v ovzduší zmatků, a zejména sporů o procedurální otázky a formu volby a to až v až nečekaně konfliktním duchu.  Vzhledem k tomu, že koalice byla dohodnuta, a přítomna v plném počtu – tedy s dostatečnou většinou, je evidentní, že důvodem většiny vystoupení, části ODS a v podstatě všech pěti členů uskupení „Pro Jižní Čechy - Starostové, HOPB, a TOP O9“, mělo jen jediný cíl - Snahu se před přítomným tiskem a kamerami, alespoň trochu mediálně zviditelnit. Tomuto prioritnímu cíli odpovídala bohužel, ale i úroveň jednotlivých vyjádření a volba prostředků, která bohužel šla místy až daleko za hranu politické korektnosti, natož pak slušnosti.  Místo věcné diskuse se opětovně v „ústech některých  taky -demokratů“ objevovaly hlášky o „nacistické a komunistické tyranii“, či nadšení, že konečně přestane krajské školství řídit KSČM, a řada dalších perel.  Výjimečně nebyla tentokrát terčem jenom KSČM ale i ČSSD a ANO. Konečně, každý kdo měl na to nervy, mohl si to poslechnout, či vidět v přímém přenosu, či si „to potěšení“ může i dodatečně dopřát z veřejně dostupného záznamu.

KSČM se principiálně vyjádřila hned na začátku ústy Petra Braného, v tom smyslu, že naší prioritou i nadále zůstává tvoření orgánů kraje na poměrném principu dle výsledku voleb, ale že zároveň respektujeme většinovou vůli koalice vzešlou prioritně z vůle voličů a proto nebudeme zbytečně komplikovat a zdržovat jednání návrhy, které nemají reálnou šanci na úspěch. Zároveň vyjádřil jednoznačnou podporu klubu pro volbu Jiřího Zimoly  jakožto nezpochybnitelného vítěze voleb na funkci Hejtmana i podporu nominovaných členů rady za ČSSD Ivany Stráské Jaromíra Slívy, Jiřího Nováka a Miroslava Jocha do rady kraje, a to na základě faktu, že po společné čtyřleté spolupráci v minulém období, jsme přesvědčení, že představují z nabízejících se možností dobrou volbu.

U ostatních navržených z klubu ANO a Jihočechů 2011, měl klub volné hlasování, což se projevilo v tom, že někteří z nich obdrželi i pár našich hlasů. Pro úplnost zprávy je třeba dodat že všichni koalicí navržení kandidáti byly zvoleni.

Z věcné části diskuse stojí za zmínku vystoupení Kandidátky na vicehejtmanku z ANO Lucie Kozlové, která ve své úvodní řeči nejprve inzerovala „optimalizaci středního školství“, aby následně na dotaz veřejně vyhlásila „že nebude v rámci optimalizace střední školy rušit“, a zároveň že výrazně posílí učňovské školství. Jakým zázrakem toho chce docílit, když již nyní je míst na středních školách o 50% více, než je celkem žáků, když poslat další žáky do učilišť, tento stav pochopitelně dále zhorší, ale již bohužel nesdělila. Zatím se slibuje, slibem neurazíš. Uvidíme, co bude, až dojde na plnění uvedeného slibu. Negativně musíme hodnotit veřejně pronesený záměr vicehejtmanky ČSSD Ivany Stráské, že ČSSD nebude v tomto volebním období prosazovat Změnu formy Nemocnic Jihočeského kraje z akciových společností na neziskové, kterou měla doposud v programu stejně tak jako celá ČSSD.

Nicméně politika je umění možného. Chápeme proto, že při současném složení zastupitelstva a vládnoucí koalice je přeměna Nemocnic z akciových společností na neziskové společnosti politicky neuskutečnitelná. Uvidíme, jestli se toto opuštění dlouhodobě slibovaného cíle, ČSSD politicky vymstí v příštích volbách, stejně či více, nebo méně, než „církevní restituce“ v těchto.

Odpolední program, už se nesl v podstatně pracovnějším duchu. Zřejmě proto že zástupci televizí i tisku se v pozdní polední pauze vypravili sestříhat natočené a sepsat články a možnost zviditelnit se prostřednictvím exhibice, tak pominula.

Zatímco projednávání prvních 6. bodů trvalo 5 hodin, sedmý až 13 bod zabral i s „tradičními závěrečnými vystoupeními občanů“-  pánů Kozelky a Samka, jen jednu hodinu. Přitom i v tomto bloku byla řada důležitých bodů včetně volby předsedů výborů.  V rámci tohoto bodu jsme dostali nabídku dle dohody koaličních stran navrhnout předsedu Kontrolního výboru.  Dle předchozí dohody klubu jsem byl na tuto funkci vzhledem k předchozí činnosti v Kontrolních výborech kraje navržen, a kupodivu „bez diskuse“ i 38 hlasy schválen.

Jediný bod, který vzbudil trochu větší diskusi, bylo uvolnění předsedy „dopravního výboru“ Antonína Kráká pro výkon této funkce, které bylo ze strany ODS, označováno za jasnou politickou trafiku. Nicméně jak jsem napsal již výše. V té době už byli novináři dávno pryč a tak razance diskuse, byla jen slabým odvarem dopolední exhibice.

No uvidíme, jestli se další jednání, které je naplánováno předběžně na 15. 12. 2016 ponese v duchu dnešního dopoledního jednání, či bude věcné, jako to odpolední. Vzhledem k tomu že na programu bude rozpočet a obsazení výborů a tedy znovu přítomny televize a tisk, se ale obávám, že nás opětovně čeká to co dnešní dopoledne.

Autor: 
Za klub KSČM v Jihočeském krajském zastupitelstvu, JUDr. Luboš Dvořák, tiskový mluvčí klubu KSČM
Zdroj: 
Vlastní