Úvodník !A: Argument chce rozbíjet pokřivená zrcadla

18. 1. 2017

Iniciátoři webového časopisu Argument o tom, jaká  jsou východiska, cíle a smysl nového společného projektu.

Dlouhodobá situace v českých médiích je neuspokojivá. Na jednu stranu v posledních letech sledujeme koncentraci vlastnictví velkých novin a časopisů v rukou domácích podnikatelů, kteří z pozadí a nyní také otevřeně ovlivňují politiku země. Média dnes nejen v českém kontextu představují prodlouženou ruku soukromých zájmů a mají často skrytou agendu. Na druhou stranu trpí veřejnoprávní média nedostatkem názorové otevřenosti, mají problém s pluralitou názorů a dlouhodobě prosazují balíček názorů, který je obrácen jenom jedním ideologickým směrem.

Dalšími problémy jsou závislost na západních informačních proudech, která postrádá kritiku a nutný distanc – včetně toho, který by bral v potaz konkrétní postavení České republiky a Slovenska ve světě, a především ve světové dělbě práce. Naše mediální mapa světa je poměrně chudá, což je v propojeném světě stále větší handicap. Naposledy se to ukázalo v souvislosti s medializovanou „uprchlickou krizí“, která střední Evropu nemilosrdně postavila před faktickou podstatu dlouho oslavované ale málo analyzované globalizace.

Už dvě desetiletí trpí česko-slovenský mediální svět další deformací, kterou je zažitý antikomunismus. Tento jev představuje ideologickou deformaci s důsledky pro kvalitu demokracie a často sklouzává do prostého anti-levičáctví. Levicové názory jsou spíš trpěny, ale nemají rovné postavení demokratické alternativy. Tato situace ovlivňuje nepochybně levici jako takovou, včetně témat, která zdůrazňuje, jakou politiku byla schopna v posledních více než dvou dekádách dělat a jak moc se fakticky posunula do středu, který kontroluje neoliberální konsensus.

Mediální politika v našich zemích nechává řadu talentovaných lidí s (i zdánlivě) nepohodlnými názory na okraji. Nutí je buď nepublikovat, nebo publikovat z okraje. Ignoruje jejich práci a nechává ji ležet ladem, a to z nejrůznějších příčin ať ideologických nebo prostě jen z diletantismu.

Silná ideologizace společnosti vede k tomu, že i nově vzniklá média, která využila možností Internetu, kladou přehnaný důraz na názory a přesvědčování veřejnosti, na úkor práce se složitějšími souvislostmi, fakty a objektivního a kritického informování. Názory jsou jistě důležitou součástí demokratické diskuze. Musí být nicméně postaveny hlavně na znalosti daného tématu – na dobře zpracovaných informacích, schopnosti rozlišovat a slyšet také druhou stranu a pochybovat. Proto chceme aby byl Argument na prvním místě zdrojem analytických informací a textů, které sice obsahují a předkládají čtenářům názory, ale tyto názory jsou pevně zakotvené argumentací a fakty. Přitom chceme zdůraznit, že Argument není nějakým myšlenkovým monolitem s jedním, jasným a centralizovaným hlasem a nevidí smysl ve tříštění sil na „novou“ a „starou“ levici. K levici ostatně vždycky patřila velká názorová různost a vášnivé spory. V tomto ohledu razíme politiku, že každý autor je unikátní osobnost, a ne položka v pohodlné, označkované škatulce. Škatulkování dnes ostatně zcela nahrazuje boj o myšlenky a programy.

Nepodceňujeme lidi

Je náš záměr příliš smělý? Pesimisté budou tvrdit, že čtenáři dnes nechtějí číst složité informace a chtějí se takzvaně bavit, pomocí šokujících titulků a povrchních ale jasných názorů. Černá a bílá, jedna názorová linie, a to všechno ve třech větách. Pro takové čtenáře Argument neděláme, protože nic z toho na něm nenajdou. Najdou na něm – jak věříme – širokou škálu různých témat, paletu názorů, zprávy, analytické texty od renomovaných autorů, komentáře a fejetony i básně či recenze a ukázky ze zajímavých knih. Pesimisté budou také tvrdit, že bez finanční podpory grantů či milionářů se neobejdeme. V minulosti se nicméně už opakovaně potvrdilo, že podceňovat lidi je často velká chyba.

Argument nechce být médiem intelektuálů – „mluvících hlav“, kteří odtrženi od společnosti produkují stovky expertních textů. Smysl intelektuální práce také, i když nejenom, spočívá v tom, aby byla odpovídajícím způsobem popularizovaná a v tom, aby společnosti přinesla užitek. Má mít veřejný rozměr a odpovědnost. To platí především a s největší naléhavostí pro sociální vědy (a to včetně ekonomie). Bez popularizační, orientační a také kritické složky je odborná práce odsouzená ke ghettizaci a odcizení, jaké sledujeme dnes.

Myslíme si, že v české a slovenské společnosti jsou tisíce lidí, kteří chtějí číst kvalitní médium, kde se nebudou pořád dokola dočítat to samé v jednom odstínu jedné barvy. Médium by nemělo být moderní formou kazatelny, ani zábavném cirkusem, kde se čtenářům podkuřuje v zájmu vydělání peněz či skryté agendy. Nastavování falešně pokřivených zrcadel se společnosti nikdy nevyplatí a máme obavu, že plody vývoje na české i slovenské mediální scéně posledních let se nyní začínají ukazovat ve velmi nepříjemné a pro mnohé překvapivé podobě.

Změna začíná zdola

Je na čase začít tohle všechno společně měnit. Nikdo jiný to za nás neudělá, pokud to neuděláme my sami a nevyužijeme možností, které máme. Demokracie ostatně není supermarket, kde si koupíme nějakou nabízenou službu z jeho regálu. Je to společná práce. Měnit svět k lepšímu, společně, svépomocí a navzdory moci a překážkám bylo vždycky základním atributem levice, na který nesmí zapomenout. Čekat na spasitele, že něco změní za nás, až moc často znamená v současných podmínkách dát prostor skrytým zájmům. Argument si vybral jinou cestu a je to cesta společná a občanská.

Argument se spoléhá na to, že se mu podaří oslovit svým obsahem dostatek čtenářů, kteří mu pomohou existovat a fungovat – a dovolíme si doufat – také expandovat a stát se součástí veřejného a kulturního života. Protože v současné podobě má náš webový časopis minimalistickou podobu, takovou, jakou nám dovolilo naše vlastní nadšení a naše možnosti.

Budoucnost tohoto projektu je v dnešních poměrech také a bohužel otázka ekonomická. Proto vyhlašuje dlouhodobou sbírku pro podporu Argumentu. Pokud věříte v náš společný potenciál, chcete podpořit projekt zdola, můžete nám poslat finanční obnos podle vlastních možností na náš transparentní účet, nebo na konto u Pay Palu. Oceníme ale i jinou podporu, jako je šíření našeho projektu mezi další čtenáře, ať virtuálně nebo slovem.  Více o financování našeho projektu najdete zde.

Každé podpory si vážíme, protože je projevem důvěry, bez které nemůže existovat ani zdravá demokracie a ani zdravá společnost.

Veronika Sušová-Salminen

Ilona Švihlíková

Adam Votruba

Autor: 
Veronika Sušová-Salminen Ilona Švihlíková, Adam Votruba
Zdroj: 
http://casopisargument.cz/2017/01/09/uvodnik-a-argument-chce-rozbijet-pokrivena-zrcadla/