Příklad sobectví

2. 10. 2020

V sobotu v pražském Hyde Parku, tedy na Palackého náměstí, se sešlo několik stovek lidí, především mladých, aby protestovali proti nošení roušek v uzavřených prostorách a vlastně proti všem opatřením vlády a ministra Prymuly. (I já až v Soběslavi jsem dostala pozvánku do poštovní schránky.) Šlo o ukázku nechuti chránit druhé, především však starší generace. A jako obyčejně, asistovaly při tom i televizní stanice.

Nejde ovšem o výjimečný případ. Jsou i »odborníci«, kteří se chovají stejně, a z důvodu vlastní propagace, viz zubař Šmucler, hlásají, pokud jde o koronavir, podobné nesmysly. V besedě na stanici Prima CNN například svou sounáležitost s demonstranty vyjádřila i jistá politička, jinak praktická lékařka, zastupující v Senátu jednu z pravicových stran, a při tom dokonce použila argument, že lidé umírají i bez něj, tedy bez COVID-19. Podobných pořadů znejišťujících obyvatelstvo zvláště na ČT je řada. Až se mi zdá, že jde o cílený pokus znevážit naši vládu a vlastně za využití strachu a pochyb o správnosti počínání současných zdravotnických orgánů provést jakýsi »státní převrat«, když se panu Minářovi a jeho »chvilkařům« podobný záměr nepodařil.

Je to podpásová záležitost, svědčící o ubohosti těch, kteří se pokoušejí získat na pandemii profit, a zároveň ukázka sobectví jisté skupiny našich spoluobčanů. Nechci rozdělovat společnost na staré a mladé, ale v současné době se ukazuje, jak sebestředná je část mladé generace, která myslí, že jí patří svět a že jen ona má pravdu. Jenže pravda je pouze jedna a ta nám dokazuje, jak nebezpečný je COVID-19. Nejde jen, podle nich, o vyšší nebo nižší horečku, která se nechá přečkat, ale o následky, které i uzdravený může mít a jež zatím jsme nedokázali plně odhalit. Jde mně však především o seniory, pro něž onemocnění může být smrtelné.

Výše zmíněné zdůvodnění paní lékařky–političky jako lékařka, která se už setkala s touto chorobou, odmítám, protože každý má právo na život, a jestli bychom ho zkrátili komukoli o dalších několik let jen proto, že se chceme, tedy především mladá generace, bavit, je neodpustitelný čin. Za zločin se trestá vězením, za sobectví, jež působí zkázu, se bohužel netrestá, ač tady vidím paralelu. A ti, co se v sobotu shromáždili »pod Palackým«, dokázali jen to, že nejsou »hrdiny«, ale sobci, kteří v politickém zájmu někoho, kdo nemá odpovědnost, a jen pro svá »ega« jsou schopni obětovat zdraví, a dokonce i životy druhých.

Autor: 
MUDr. Taťána JIROUSOVÁ, lékařka a zastupitelka města Veselí n. L. (KSČM)
Zdroj: 
vlastní