EU: Příprava na tvrdý brexit bez dohody. Silový postoj EU se neosvědčil

15. 10. 2020

Summit EU dne 15. října 2020 vyzval země a instituce Společenství, jakož i všechny zúčastněné subjekty, aby se připravily na scénář dokončení jednání se Spojeným královstvím, aniž by bylo dosaženo dohody o volném obchodu, a pověřil Evropskou komisi, aby pro tento případ připravila soubor mimořádných jednostranných opatření. Vyplývá to z prohlášení ze čtvrtečního summitu EU o brexitu. V naději na dosažení dohody summit schválil prodloužení rozhovorů o "několik týdnů", nejpozději však 31 letošního roku.

"Evropská rada (summit EU) TASS) potvrzuje, že přechodné období skončí dne 31. Za těchto podmínek Evropská unie instruuje svého hlavního vyjednavače Michela Barniera, aby v nadcházejících týdnech pokračoval v jednáních, a vyzývá Spojené království, aby přijalo nezbytná opatření k tomu, aby dohoda byla možná," stojí v dokumentu.

"V tomto ohledu Evropská rada vyzývá všechny země a instituce společenství, jakož i všechny zúčastněné subjekty, aby zintenzivnily práci na všech úrovních s cílem připravit se na všechny scénáře, včetně neexistence dohody. Summit dává Evropské komisi pokyn, aby včas připravila návrhy jednostranných mimořádných opatření s cílem zajistit zájmy Evropské unie," stojí v dokumentu.

Summit EU také Řekl Londýnu, že dohoda o odchodu Spojeného království z EU "a všechny jeho protokoly musí být provedeny včas a plně."

Čtvrtá milost

Odklad schválený summitem EU - čtvrtý posun v předem dohodnutém termínu brexitu.

První tři odklady požadoval Londýn v první fázi jednání o brexitu - dohoda o odchodu Spojeného království z EU, kterou bylo těžké podepsat 24. ledna 2020. Původně mělo Spojené království opustit EU 29. března 2019 - přesně dva roky po písemném oznámení Evropské rady o svém rozhodnutí vystoupit z EU, po němž mělo začít přechodné období.

Podle původního plánu měli vedoucí představitelé EU schválit dohodu o volném obchodu mezi EU a Spojeným královstvím na summitu EU ve dnech 15.-16. Znění dohody však dosud nebylo připraveno a celý proces jednání mezi Bruselem a Londýnem se ve skutečnosti zastavil.

Spojené království se stále více připravuje na konečný odchod Spojeného království z EU bez obchodní dohody, což by znamenalo přechod na obchod přes Lamanšský průliv podle pravidel Světové obchodní organizace - používání kvót a cel, což by mohlo mít negativní dopad na jejich ekonomiku.

Hlavním tématem jednání zůstává otázka

1)hranice mezi Irskou republikou, která je členem EU a zůstává součástí společenství, a Severním Irskem, které opouští Evropskou unii jako součást Spojeného království. Dohoda o odchodu Spojeného království stanoví, že hranice by měla zůstat otevřená osobám, zboží a službám, ale konkrétní mechanismus nebyl nikdy vysvětlen. V důsledku toho se Londýn obává, že realizací dohody s EU ztratí ekonomickou suverenitu nad částí svého území.

2) Dalším problematickým problémem zůstává rozdělení rybolovných kvót po brexitu.

Zdroj: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9730481

Zdroj: 
TASS