Dramaturgická náhoda nebo záměr?

5. 1. 2018

Na  Nový rok bylo zvykem vysílat přenos slavnostního provedení opery B. Smetany „Libuše“ z Národního divadla v Praze. Mimořádná událost, projev národní sounáležitosti a úcty k  dílu, zasvěcenému  slavnostním okamžikům národa.  Respekt i k  nejstarším pověstem, které zaznamenal již  Kosmas, jako „bájná vyprávění starců“, a které  po staletí  tradovaly  národní, přemyslovský mýtus: Krok a jeho dcery, kněžna Libuše, Přemysl oráč, cesta Přemyslova ze Stadic na Vyšehrad, otka a lýčené střevíce, Libušina věštba budoucnosti národa.

Letos  místo  prožívání   Smetanovy opery, výsostného díla našeho kulturního bohatství,  jsme  u televize mohli oslavit příchod Nového roku nejen již zavedeným poslechem Straussových valčíků, v provedení Vídeňských filharmoniků, ale  i filmovou novinkou, výpravným filmem o Marii Terezii. Ne již Libuše, ale Marie Terezie...! Nesrovnatelné, po všech stránkách. Něco jiného je pověst, něco jiného  historická realita. A něco jiného filmové ztvárnění historické reality. Film nám ukázal hlavně  rozmařilý život dvora, to, co historik nazval „ zpronevěřilost a cynické opovrhování všemi zásadami mravními ...“ Marie Terezie  to jistě na trůně neměla lehké. Jistě by byla vhodným námětem pro psychologicko historickou studii  ženy-vladařky v 18. století.  Ale nehodí se  za patronku českého národa. Vedla válku o dědictví rakouské, první válku slezskou, druhou válku slezskou, třetí válku  slezskou (sedmiletou). České království v  nich ztratilo Kladsko a téměř celé Slezsko, s výjimkou Opavska a Těšínska. Hladomor, válečné útrapy, ztráty na lidských životech a vysoké robotní povinnosti poddaného lidu (nevolníků) vedly k selským bouřím. (Sedláci u Chlumce r. 1775.) Němčina zavedena u všech úřadů i na obecných školách.  Se jménem Marie Terezie je ovšem  spojena i řada pozitivních reforem, jak je přinesl osvícenský absolutismus. Ale ty nestačí překrýt všechno to zlé, čím naši předkové v té době procházeli. A  nemůže být  důvodem, proč by měla císařovna Marie Terezie nahradit kněžnu Libuši! 

Autor: 
Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., foto: twitter
Zdroj: 
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Dramturgicka-nahoda-nebo-zamer-180105.htm