Čas máje, čas Svátku práce

28. 4. 2016

Znovu přišel. Ještě nedávno byl za dveřmi, v koutě stál schoulený, aby se objevil v celé své kráse. První máj. Pro mnohé z nás čas, kdy "zve ku lásce hrdličin hlas, kde borový zavání háj." Takto prvomájový den kdysi opěvoval Karel Hynek Mácha. První máj je však zejména a především Svátkem práce, mezinárodním svátkem pracujících.

Tento den se statisíce pokrokových lidí scházejí na veřejných prostranstvích, náměstích i v parcích a veřejně tak demonstrují své přesvědčení, že je třeba stále usilovat o posílení a uhájení sociálních výdobytků předešlých generací. 

V roce 1890 poprvé pochodovaly Prahou dělnické masy, aby oslavily Svátek práce, který vyhlásila II. Internacionála na památku událostí v Chicagu v roce 1886, kdy byla demonstrace dělníků stávkujících za osmihodinovou pracovní dobu přerušena policejní provokací. Následně bylo zcela bez důkazu odsouzeno k smrti pět dělnických vůdců. Není náhodou, že vyhlášení Svátku práce na konci 19. století bylo pro pracující významnou událostí. I v současné České republice má 1. máj nezastupitelné místo v kalendáři. Čtvrt století antikomunistické kampaně proti tomuto svátku, snažící se z něj udělat relikt socialistické společnosti, vyšel naprázdno. Všemu navzdory zůstává i nadále 1. máj spojen s boji za sociální požadavky. Především díky Komunistické straně Čech a Moravy se tradice dlouhá 126 let udržela s velkým ohlasem dodnes.

Také letošní 1. květen bude na řadě míst po celé České republice ve znamení prvomájových shromáždění či lidových veselic, jež budou organizovat místní sdružení KSČM, nejrůznější spolky a sdružení. I tento rok se tak desítky tisíc účastníků těchto manifestací přihlásí k tradici bojů za práva pracujících. O její aktuálnosti však není možné pochybovat. Při té příležitosti bychom si měli uvědomit, že po mnoho generací vybudované sociální jistoty, jsou neustále v ohrožení. Po roce 1989 se z práv na vzdělání, bezplatné zdravotnictví, zabezpečení ve stáří, či z práva na práci, stala pouhá privilegia pro vyvolené. Ani současná vláda, v níž hraje prim oligarcha a velkopodnikatel Andrej Babiš, nedává přílišnou naději na změnu poměrů. Věřme, že lidé o podzimních krajských a senátních volbách vystaví účet nejen panu Babišovi, ale všem, kteří se obracejí proti lidovým zájmům. 

Pojďme si tak i letos v rozkvetlých ulicích připomenout všechny oběti bojů za sociální spravedlnost. Nezapomínejme, ani na všechny ty, jež padly za osvobození naší vlasti v roce 1945. Nedopusťme, aby pravice zásluhy těchto obětí dehonestovala a vytvořila nám vlastní obraz o májových událostech! 

Autor: 
Radek NEJEZCHLEB, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zdroj: 
Vlastní