XI. sjezd KSČM

28. 11. 2020 - 29. 11. 2020

XI. sjezd KSČM Brno

Po skončení 1. zasedání ÚV KSČM