Setkání starostů, členů rad, výborů a komisí

28. 3. 2019

Setkání stranického aktivu se zastupiteli, starosty, členy rad /členy komisí, výborů/ zvolených za KSČM  s pozvanými hosty na téma bytová a sociální politika