Setkání s kandidáty do PS

4. 9. 2021

Horní Stropnice, bližší v pozvánce