Zpoplatnění vysokého školství jen prohloubí příkopy ve společnosti. Ministr Bek navrhuje …

14. 6. 2024

Fialova vláda vypouští balónky zavedení školného dlouhodobě. Evropské volby jim ukázaly, že pro další volební období v České republice důvěru nedostanou, proto budou tlačit co nejvíc asociálních deforem už teď. Na debatu o změnách financování vysokých škol ale není v tuto chvíli vůbec prostor. Vláda se musí naopak zabývat např. navýšením stipendií pro doktorandy, protože ti namísto studia musí vydělávat na pokrytí životních nákladů, na které stipendium rozhodně nestačí. Problém je také nedostatek kapacit pražských škol, revize rámcových vzdělávacích programů,... Fialova vláda se ale raději soustředí na to, aby nakrmila banky, ve kterých by se studenti byli nuceni zadlužit a po absolvování studia vstupovat do pracovního světa s koulí dluhů na noze.

Buďme připraveni se bránit. Bránit dostupné vzdělání pro naše děti. Nikomu nesmí být odpíráno vzdělání pro jeho sociální zázemí. Navíc už tak není vzdělávání zcela zdarma, a to ani to základní, což je pro mnohé rodiny v době všeobecné drahoty a nízkých mezd opravdu velmi náročné.

KSČM má bezplatné vzdělávání ve svých jedenácti programových cílech zde 

Bek znovu oživuje téma zpoplatnění vysokoškolského studia

Autor: 
Petra Prokšanová, (jk)
Zdroj: 
fb