Zastupitelstvo kraje vyjádřilo zájem o zachování provozu úzkokolejky

29. 6. 2016

Přes odlišná tvrzení dopravce, který silnými slovy a mnohdy nepravdivými výroky vyjadřoval své představy o výši úhrady dopravních výkonů, byla nakonec nalezena cesta k dohodě. Jindřichohradecké místní dráhy, zastoupené panem ředitelem Borisem Čajánkem, dnes podepsaly Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2016 ve znění, které schválila letos v dubnu Rada Jihočeského kraje. Za smluvní výkony tak získají 72,69 Kč na jeden vlakový kilometr, což je o 11,66 Kč více, než v roce 2015. Do úhrady jsou zahrnuty odpisy modernizovaných vozidel, přičemž se otevírá cesta k dalšímu jednání a sladění oprávněných požadavků dopravce s možnostmi kraje. Schválením možnosti přímého zadání výkonů na dalších 5 let po roce 2019, kdy uplyne současná smlouva, Zastupitelstvem Jihočeského kraje, jsme dali jasně najevo, že máme i nadále zájem zachovat provoz úzkokolejek, jako významného fenoménu cestovního ruchu přesahujícího hranice jižních Čech.
Věřím, že i další kroky dopravce povedou k řádnému zajištění provozu, využití modernizovaných vozidel spolufinancovaných z prostředků EU a zabrání neshodám s Jihočeským krajem, Krajem Vysočina i vlastními zaměstnanci

Autor: 
Jiří Zimola
Zdroj: 
+ foto:fc