Vyhlásenie Komunistickej strany Turecka k k vojenskému puči ze dne 15.7.2016

18. 7. 2016

Komunistická strana Turecka (KP) vydala vyhlásenie o vojenských aktivitách prebiehajúcich v Turecku od noci 15. júla 2016.

Úplný text vyhlásenia KP:

" Komunistická strana vyzýva komunistov k organizovanej aktivite v radoch strany proti nepriateľom ľudu a ľudstva.

Oslobodenie je v našich vlastných rukách.

Nepoznáme všetky podrobnosti o tom, čo sa stalo počas pokusu o prevrat, ktorý sa konal v Turecku v hodinách medzi 15 a 16. júlom.

Avšak vieme veľmi dobre, že plány, ktoré sú podporované zahraničnými silami, ktoré nečerpajú svoju silu z robotníckej triedy nemôžu a nedokážu poraziť temno AKP a vyriešiť problémy Turecka. (Poznámka prekladateľa: AKP = Erdoganova Strana spravodlivosti a rozvoja).

Súčasné udalosti nám dnes pripomenuli nasledujúce skutočnosti ešte raz: Buď sa ľud  Turecka bude organizovať a zbaví sa AKP, alebo reakcionárska politika  AKP zosilnie, represie sa budú zvyšovať, masakry, drancovanie a okrádanie tureckého ľudu bude pokračovať.

Jediná sila, ktorá môže zvrhnúť Erdoganovu AKP je sila ľudu, neexistuje k nej žiadna iná alternatíva.

Strana spravodlivosti a rozvoja - AKP je zodpovedná za všetko, čo sa koná v týchto dňoch. Všetky faktory, ktoré viedli k súčasnej situácii a podmienky sú výsledkom pravidiel AKP na domácom i zahraničnom bludisku a tých, ktorí podporujú AKP.
Skutočnosť, že hlavným gestorom je AKP neznamená, že pokus o prevrat bol bol riadený samotným Erdoganom za účelom dosiahnutia jeho cieľov, aby mu vydlaždil cestu k neobmedzenému výkonu moci, alebo k vymazaniu  prekážok pre zavedenie zmien v ústave v jeho prospech.

Napätie a rivalita medzi rôznymi skupinami vo vnútri štátu a ozbrojených síl, ktoré boli dlhodobo známe, sa premenili na ozbrojený konflikt. Zatiaľ čo napätie medzi týmito silami je skutočné, nie je pravdou, že každá zo strán v tomto konflikte zastupuje záujmy ľudu.

V súvislosti s tým, hľadanie riešenia proti vláde AKP vo vojenskom prevrate je rovnako zlé ako poskytnutie akejkoľvek podpory AKP v súvislosti s postojom proti vojenskému prevratu z akéhokoľvek dôvodu. Posledná vec, ktorú je vhodné urobiť v mene podpory slobody a ľudských práv v Turecku je podpora AKP, ktorá neustále ukazuje, že je nepriateľom ľudu a  ľudskosti.

Aj ak nestáli za týmto prevratom, Erdogan a AKP sa budú usilovať o využitie výsledných podmienok a podpory, ktorá im bola vyjadrená, ako prostriedku na zvýšenie ich vlastnej legtimityi. Naši ľudia by mali byť ostražití voči krokom, ktoré AKP v nasledujúcich dňoch určite podnikne.

Zosilnenie odporu voči AKP a jej temným spôsobom vládnutia je jediný spôsob ako zabrániť tomu, aby bol tento neúspešný pokus o prevrat využitý k posilneniu moci AKP a zmenil sa v nástroj premeny z nestabilnej AKP v Turecku na stabilnú.

Skutočnosť, že všetky mešity v Turecku vysielali Erdoganovu propagandu celú noc je jasný dôkaz, že naša úloha je dôležitá.

Komunistická strana volá na našich ľudí organizovať sa v radoch strany proti nepriateľom ľudu a ľudstva.

Oslobodenie je v našich vlastných rukách.

Komunistická strana Turecka

16.07.2016

.Zdroj: http://icp.sol.org.tr/europe/there-no-alternative-people

Autor: 
http://icp.sol.org.tr/europe/there-no-alternative-people
Zdroj: 
http://www.kss.sk