Volby do 1/3 Senátu PČR – říjen 2016

18. 7. 2016

Letos čeká voliče ve východní části píseckého okresu také volba kandidáta do Senátu PČR.  Část okresu na pravém břehu Vltavy (až na malé výjimky) patří do senátního volebního obvodu číslo 13, k okresu Tábor. Kandidátem KSČM pro tyto volby je Ladislav Šedivý (na úvodním foto vpravo). Představil se voličům v květnovém rozhovoru pro Haló noviny, zveřejněném na webové stránce OV KSČM Tábor.

Jaké jsou vaše priority v případě zvolení do Senátu?

Před 1. májem, na počátku kampaně před volbami do Senátu, odpovídá na uvedenou otázkou kandidát KSČM: Ladislav ŠEDIVÝ, volební obvod č. 13 - Tábor

Jsem člověk z komunální praxe. Předpokládám proto, že činnost, vykonávaná v rámci senátorského mandátu, bude přenesena také do regionu. V případě zvolení se samozřejmě budu účastnit schůzí a zasedání horní komory parlamentu. Tam jsou s konečnou platností posuzovány zákony a další normy, ovlivňující chod celého státu. Myslím, že nejen poctivé studium předložených materiálů, ale zejména komunální praxe je dobrým předpokladem pro hodnocení a případné korigování návrhů legislativy v souladu se »selským rozumem« a potřebami občanů.  

Mimoto bych ale chtěl mít možnost pomáhat při řešení konkrétních problémů svého regionu. Pozice senátora zavazuje pomoci obcím a jejich obyvatelům ve svém volebním obvodu. Právě na Táborsku a ve východní části Písecka je jich nemálo. Souvisí zejména s vysokou nezaměstnaností, minimálním průmyslem a rozvojem zemědělství a venkovské krajiny. Ale také s podmínkami turistického průmyslu, který v mnohých částech regionu patří vzhledem k zachovalé přírodní krajině k hlavním zdrojům příjmů. I to má co dělat s legislativou. Rozhodně by se neměla dělat od pražského stolu, ale na základě odborných názorů z regionů.

Rozhodně ale musím zmínit otázku bezpečnosti občanů. Ta se stává v současnosti vzhledem k migrační krizi stále častěji předmětem jejich obav a kritických názorů. Žádný odpovědný politik nesmí hazardovat s bezpečností vlastních občanů. Přitom to, že imigrační vlnu využívají islámští radikálové k infiltraci do Evropy svými bojovníky, je zcela jasné. Tady konečně musí politici učinit taková preventivní opatření, která budou zárukou, že v případě krizové situace nebudou k dispozici jen scénáře na papírech.  

O to bych se chtěl zasazovat.

Zdroj: 
Haló noviny