V těchto dnech se dokončují Mimořádné okresní konference KSČM a volí delegáty na Mimořádný sjezd KSČM 

14. 10. 2021

V těchto dnech se dokončují v jednotlivých okresech Jihočeského kraje dříve naplánované Mimořádné okresní konference KSČ, na kterých se volí delegáti na Mimořádný sjezd KSČM, který se uskuteční za několik dní,  již příští sobotu 23.10.2021 v Praze, a to jako sjezd jednodenní. Na sjezdu bude voleno kompletně celé nové vedení KSČM.

O konání tohoto Mimořádného sjezdu KSČM bylo rozhodnuto ještě před letošními volbami do Poslanecké sněmovny.

Mimořádné okresní konference KSČM nyní projednávají částečně výsledky voleb. Dále na OV KSČM a do základních organizací KSČM přišla před několika dny písemná informace, kdo se bude ucházet na Mimořádném sjezdu KSČM o jakou funkci a přišly i písemné profily jednotlivých kandidátů, ve kterých kandidáti píší, jakou mají představu, co by strana měla dělat a změnit.

Tyto osobní profily a představy o dalším směrování strany psali kandidáti ještě před volbami, takže situace je nyní po volbách trochu jinde a bude potřebné některé věci změnit, tu více, tu méně.

Pokud se týká kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM je v materiálu uvedeno celkem 15 kandidátů. Z toho 7 řádně schválených příslušnými regionálními orgány KSČM a 8 návrhů je bez projednání.

Na funkci prvního místopředsedy ÚV KSČM, který zodpovídá za řízení stranické práce uvnitř strany je 5 kandidátů navržených volenými orgány a 3 bez projednání.

Pokud se týká místopředsedů ÚV KSČM:

Na funkci místopředsedy ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářské činnosti je 5 kandidátů.

Na funkci místopředsedy ÚV KSČM pro evropské záležitosti a spolupráci s občanským sektorem a mládež jsou 3 kandidáti. 

Na funkci místopředsedy ÚV KSČM bez uvedení konkrétní oblasti jsou navrženi 2 kandidáti.

Na funkci předsedy Ústřední revizní KSČM komise je 1 kandidát.

Na funkci předsedy Ústřední rozhodčí komise KSČM jsou 2 kandidát.

Delegáti Mimořádného sjezdu KSČM budou rozhodovat nejdříve o tom, kolik bude místopředsedů ÚV KSČM a za jaké oblasti budou zodpovídat. Poté proběhne volba kandidátů do všech těchto funkcí.

A co je důležité! Tito zvolení funkcionáři by měli odejít ze sjezdu s jasnými úkoly, co mají dělat a plnit. Co potřebuje strana! Nemělo by to být tak, že zvolení funkcionáři budou dělat to co  umí, nebo to co je jim blízké.

Proto by do Mimořádného sjezdu měla probíhat na všech úrovních stranické hierarchie diskuse na téma nejnutnějších úkolů, které strana v naší situaci potřebuje plnit. Prakticky od toho by se mělo začít a k takto formulovaným úkolům až potom vytvořit funkce a do nich zvolit lidi, kteří to dokáží zabezpečit a splnit dané úkoly. 

Zodpovědnost delegátů Mimořádného sjezdu je přitom velká! Nejsme v situaci, kdy se strana může dovolit nějaké experimenty, pokus, omyl. Do vedoucích funkcí by měli jít lidé o kterých se něco ví, kteří již něco ve straně udělali a zvládli svůj dosavadní post a u kterých je garance, že na stanovené úkoly Mimořádným sjezdem  KSČM stačí a zabezpečí je.

Strana v naší nynější situaci nemá prostor na následné opravy chybných rozhodnutí.

Delegáti Mimořádného sjezdu a strana jako celek má jenom jeden pokus!

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM, upravil: jk
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM