Upozornění KHS Olomouc na falešné e-maily

25. 3. 2023

Prostřednictvím sociálních sítí a emailové komunikace se v současné době šíří falešné oznámení obsahující výzvu k mimořádnému vyšetření a preventivní prohlídce osob na tuberkulózu s odkazem na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“), podepsané vedoucí oddělení protiepidemického Mgr. Barborou Hanákovou.
KHS tímto upozorňuje všechny osoby, že se jedná o podvodné oznámení šířené formou emailů a následně sociálních sítí a informace v něm uvedené nejsou poskytnuty ze strany KHS. Žádáme všechny osoby, které obdrží tato falešná oznámení, aby je dále nešířily a nereagovaly na ně!

Zdroj: Oficiální web KHS Olomouc

...............................

Poznámka admina: Údajná a nepravdivě šířená nákaza se prý šíří od cizích vojáků a osob, kteří s nimi přichází do styku. Má jít o lokalitu vojenských výcvikových prostorů Libavá. Vše je tzv. hoax. 

 

Autor: 
Mgr. Barbora Hanáková
Zdroj: 
https://www.khsolc.cz/odbory-krajske-hygienicke-stanice-olomouckeho-kraje/odbor-protiepidemicky/predmet-cinnosti