Svojšice 2019: Za lepší život občanů ve městech a obcích a současně pojaty jako Den Haló novin

7. 9. 2019

Setkání se neslo pod heslem Za lepší život občanů ve městech a obcích.

Setkání ve Svojšicích 7. září 2019 bylo také Dnem Haló novin. Letos poprvé bylo naše setkání současně slavností Haló novin. Rádi jsme mezi námi přivítali novináře, s kterými si mohli návštěvníci pohovořit. Neméně důležitá byla propagace právě Haló novin, neboť jako jediný levicový deník by měl mít větší odběr nejen mezi našimi členy, ale všemi levicovými občany. Jistě tomu pomohl i reprezentační stánek s novinami s možností okamžitě si odběr Haló novin objednat.

„Jenom díky tlaku KSČM a její podpoře menšinové vládě ANO a ČSSD se daří prosazovat politiku, která je racionální, která přemýšlí dopředu a která umožňuje nadále udržitelný rozvoj. Zaznělo to na 29. setkání členů a příznivců KSČM, jež je současně Dnem Haló novin, které organizují KV KSČM Královéhradeckého a Pardubického kraje, a letos se již potřetí konalo ve Svojšicích. Setkání se neslo pod heslem Za lepší život občanů ve městech a obcích“, zaznělo ve Svojšicích.

28 let od prvního vydání Haló novin

V letošním roce 2019 již slavíme 28 let od prvního pravidelného vydávání Haló novin. Ty dostaly do vínku odhalování příčin současných společenských problémů a nalézání východisek k nápravě věcí veřejných. Ono říkat, že „za všechno může kapitalismus", tedy popisovat stav, by bylo moc levné. Od svého vzniku proto deník vyvíjí úsilí při odhalování kořenů zla a nepořádků. Přibližuje dobu a na faktech uvádí, že dnešní společnost zdegenerovala mnohem víc, než si jsme ochotni přiznat. Redakce Haló novin si je vědoma, že ten, kdo se nepídí po příčinách, vlastně kamufluje podstatu zla a tím se výrazně odlišuje od globálního a českého mainstreamu. Proto na stránkách novin najdeme nejen formulované problémy, ale také návody, jak aktivně napravovat věci, které dozrály k řešení. 

Připomeňme si nyní krátce, že Haló noviny navazují na pokrokový levicový tisk předmnichovské republiky a vycházely již v letech 1933 – 1938, kdy bylo vydávání mocenským zásahem vlády zastaveno. Jistou analogii utlumovat či nepřipustit levicové názory můžeme vysledovat i po politickém a ekonomickém převratu 1989. Tehdejší stranické a levicové noviny Rudé právo byly převedeny do jiného vlastnictví a následně od 1. ledna 1991 byly vydávány se změněným obsahem.

Pro levicově orientované čtenáře vyvstala aktuální nutnost založit si vlastní noviny, což se za nezměrného úsilí malé skupiny lidí podařilo. Novodobé Haló noviny vyšly poprvé jako sváteční (Prvomájovém vydání) ve zkušební verzi 1. května 1991. Připomeňme si slova prvního šéfredaktora Radima Valenčíka a jeho reakci na první vydání.

 »Za kolektiv, který deník připravuje, chci říct jen jedno: čtenáře nepovažujeme jen za konzumenta novin, ale především za jejich činorodého spolutvůrce a spolupracovníka. Jsme si totiž plně vědomi, že právě oni mají na chod věcí veřejných nezastupitelný vliv.«  

Sváteční proto, že se zatím nejednalo o plnohodnotný deník, nikoliv však co do obsahu, ale co do periodicity. Další, a stále ještě »zkušební« číslo totiž vyšlo až o zhruba dva týdny později - 17. května. To bylo nanejvýš důležité. Od 3. června 1991 totiž začaly Haló noviny, nyní už pod vedením šéfredaktora Petra Majcharčíka, vycházet pravidelně tak, jak jsme zvyklí i dnes.

Levicové názory na současnou společnost a KSČM čelily a čelí dosud informačnímu embargu. Jiný, alternativní, názor se novodobým “demokratům“ nehodí. Za všechny jmenujme například pozdější zákaz v ČRo citovat Haló noviny v přehledu denního tisku, což se stalo se souhlasem Rady ČRo. Rozhodnutí naposledy potvrdil předseda Rady Českého rozhlasu J. Florian a zdůvodnil zákaz levicovostí a stranickostí. Viz: sdělení č.j.: 8/10 ze dne 28.1.2010. Jak úsměvné...

Zmíním i opačný příklad. Exkluzivní rozhovor pro Haló noviny poskytl současný prezident ČR Miloš Zeman a přiznal se na kameru k sympatiím našemu periodiku a vyzval redaktory „pokračujte a nenechte se otrávit“. Další blahopřání Haló novinám například v roce 2016 (viz. Haló noviny, Lidovky) bylo od předsedy Asociace krajů České republiky Michala Haška, předsedy Senátu Milana Štěcha, olympijského vítěze v desetiboji a současného moderátora televizních zpráv Romana Šebrleho, zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse, hudebních skladatelů Zdeňka Bartáka a Michala Davida, režisérů Zdeňka Trošky a Tomáše Magnuska, europoslance Jana Kellera, bývalého šéfa VS OSN Jana Kavana, exministra Ivana Davida, herečky Jaroslavy Obermaierové, zpěvačky Moniky Absolonové a dalších a dalších...

Současná doba přináší nové výzvy a nová očekávání. Od Haló novin bychom snad mohli očekávat ještě větší úsilí při odhalování příčin současných problémů všeho druhu. Připomeňme za všechny alespoň obrovskou hospodářskou kriminalitu a její prolínání do nejvyšších pater politiky, nezvládnutou imigraci, korupci, kriminalitu atd.  Proto opakuji. Říkat, jako ostatní média, že „za všechno může kapitalismus" je moc levné a mimo právě proto, že Haló noviny nejsou jako ostatní. Měly by i nadále reálně odrážet vývoj společnosti, ve které žijeme, a mít na paměti, že zdegenerovala mnohem víc, než si jsme ochotni přiznat.

 K tomu popřejme novinám hodně dopisovatelů, více rozborů, analytických článků, návodů řešení a také zpětnou vazbu čtenářů, minimálně formou diskusních příspěvků pod jejími články.

Autor: 
Jiří Lejčar, Josef Kovařík
Zdroj: 
foto: archivní, redakce Haló novin

Fotogalerie