Šlápnutí dost vedle

11. 6. 2019

Páteční finální hlasování o rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) i na další podnikatele opět ukázalo na to, že ČSSD nejdřív koná, a pak teprve o tomto kroku přemýšlí. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč se sociální demokraté přidali k opozici a podpořili vynětí některých oborů z EET. Do EET tak nebudou například spadat větší domovy pro seniory, zařízení pro lidi se zdravotním postižením nebo sociální služby poskytované dětem. Žel, tonoucí se stébla chytá…
Myslím, že není potřeba ČSSD připomínat, že se EET vztahuje a dále se bude vztahovat pouze jen na komerční podnikatelské subjekty. Tedy podniky, které pracují pro zisk. A ten jsme si také, žel, zažili při největším obchodu s chudobou, když někteří mafiáni pronajímali za drahý peníz ze státní kasy ubytovny a nestarali se o ně, natož aby se starali o ubytované. Zajímali je jen ty peníze. Tohle může být obdobný příklad. Zákon říká, že na charity, hospice a jiný neziskový sektor jako takový, kde nejde o podnikání, ale opravdu o neziskovou sociální činnost, se EET nevztahuje. A tyto subjekty se bát nemusí. EET se vztahuje výlučně pouze a jen na komerční podnikatelský byznys a nic jiného. Nevím, jestli se sociální demokraté tímto spojením s ODS chtěli zalíbit voličům a nahnat si nějaké ty hlasy. Právní nevyváženost úplně celého zákona o EET je tu. Nevíme, kdo a jakými cestami se bude teď domáhat také takové výjimky - vypuštění i svého oboru podnikání z EET z důvodu zcela zjevné diskriminace těchto podnikatelů vůči těm, kteří podnikají v oněch dvanácti oborech sociálních služeb, na které by se EET nevztahovala. Skutečně to může znamenat porušení rovných podmínek podnikání.
Ptám se tedy: existuje zde nějaký racionální důvod pro protekcionismus podnikatelů podnikajících za účelem maximalizace svých podnikatelských zisků v oblastech sociálních služeb, když neexistuje ve zdravotnictví?

Autor: 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny
Zdroj: 
Vlastní