První povolební jednání Výkonného výboru Jč KV KSČM

18. 10. 2021

Dnes v pondělí 18. října 2021 se uskutečnilo jednání Výkonného výboru JčKV KSČM. Bylo první po volbách do Poslanecké sněmovny PČR konané 8. - 9. 10. 2021.

Jednání zahájila předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová, přivítala přítomné a seznámila s programem. Ve druhé části pak přivítala Vojtěcha Filipa. Mimo běžných a standartních záležitostí byly hlavními body jednání prvotní zhodnocení výsledků parlamentních voleb, posouzení návrhu rozpočtu na rok 2022 a seznámení s hlavními závěry jednání vrcholných stranických orgánů včetně připravenosti na Mimořádný sjezd KSČM.

Při hodnocení výsledků voleb se vedení krajského výboru nemohlo opřít o argumenty jednotlivých okresních organizací, a tak hodnocení zpracovalo samo podle vlastních poznatků. Požadavek dvojčlenného vedení strany na rychlé vyhodnocení voleb zřejmě vychází z potřeb předložení alespoň orientační zprávy Mimořádnému sjezdu KSČM v soboru 23. října v Praze. Se závěry ve druhé části jednání nesouhlasili v dílčích částech hlavně Vojtěch Filip a zástupkyně OV KSČM České Budějovice Květa Šlahúnková. Po místy emotivní výměně názorů však hodnocení zůstalo ve stejném znění tak, jak jej schválil výkonný výbor v první části jednání.

Při projednávání návrhu rozpočtu krajského výboru byly některé rozpočtované položky upraveny a doplněny. Týkaly se například příspěvků okresním organizacím na zabezpečení komunálních voleb, výdajů pro zabezpečení krajských pietních akcí atd. Celkově však byl návrh rozpočtu pouze vzat na vědomí. Důvodem bylo vyčkat a při konečném hlasování vzít  v úvahu možné požadavky nově zvoleného vedení strany. 

Při seznamování se závěry vrcholných stranických orgánů byla nejvíce diskutována rezignace předsedy ÚV KSČM, vedení celé strany a tím i výkonného výboru ústředního výboru. V této souvislosti vyvstala otázka, kdo bude nově doporučen a na sjezdu zvolen za krajský výbor do výkonného výboru strany. Přítomní členové nejvíce diskutovali opětovné zvolení Tomeše Vytisky.

Při projednání připravenosti delegátů a hostů na sobotní Mimořádný sjezd KSČM bylo konstatováno, že celková zabezpečenost sjezdu je na dobré úrovni.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání krajského výboru ukončeno. 

Autor: 
Josef Kovařík
Zdroj: 
Vlastní