Projekt, který prosadily v krajském zastupitelstvu především zastupitelé KSČM a ČSSD úspěšně pokračuje.

12. 7. 2016

Ve čtvrtek 30. června byla slavnostně předána do užívání 1. fáze II. etapy modernizace Letiště České Budějovice. Stavba trvala jeden rok a vyžádala si téměř 120 milionů korun, investorem byl Jihočeský kraj, coby vlastník letištního areálu, stavbu zhotovilo sdružení firem Zvánovec a.s. a STAVMONTA, spol. s r.o. Od 1.červnece začne Letiště České Budějovice využívat nové bezpečnostní centrum, které bude sloužit zejména jako vstupní brána pro zaměstnance a nájemce do neveřejné části letiště. Také veškerý pozemní provoz v neveřejném prostoru letiště bude sveden na nově vybudovanou vnitro areálovou komunikaci. Tímto dochází k posílení bezpečnostních opatření fungování leteckého provozu. Významnou součástí stavby byla rekonstrukce ranveje, byl zpevněn a zdrsněn povrch dráhy, což prakticky představovalo broušení více jak 112 000m² betonové plochy, byly opraveny trhliny a spáry v celkové délce přesahující 3km. Následně byla ranvej doplněna o nové vodorovné letecké značení, které bude sloužit i pro navigaci běžných dopravních letadel. Modernizace letiště bude pokračovat ještě letos 2. fází II. etapy, která zahrnuje výstavbu terminálu a jeho vybavení technologiemi pro odbavování cestujících a zavazadel. Dále pak rekonstrukci a rozšíření odbavovací plochy a pojezdových ploch, budou postaveny také další přístupové komunikace, včetně parkoviště pro cestující. Nezbytnou investicí zajišťující běžný mezinárodní provoz bude pořízení navigačních zařízení a světelného a meteorologického vybavení. V současné době Jihočeský kraj vybírá zhotovitele stavby, bude-li mít výběrové řízení bezproblémový průběh, lze předpokládat jeho ukončení v srpnu 2016. Doba realizace druhé fáze je plánována na 550 kalendářních dní a celkové náklady by se měly pohybovat kolem půl miliardy korun. Po dokončení modernizace přijde na řadu proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví, který má na celý proces certifikace ze zákona až rok. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, v níž je rovnocenně zastoupen kraj spolu s městem České Budějovice, je nyní držitelem licence pro neveřejný mezinárodní provoz. Ta umožňuje přijímat a odbavovat letadla do rozpětí křídel do 36 metrů. Kvůli chybějícímu vybavení zatím nelze přijímat lety za zhoršeného počasí a letadla tu mohou přistávat pouze ve dne a za dobré viditelnosti. Navíc se lety, u kterých je nutné celní odbavení a přítomnost cizinecké policie, musejí hlásit 24 hodin dopředu.

Zdroj: 
+foto: http://www.kraj-jihocesky.cz/