Prohlášení Spojenectví práce a solidarity k Lithiu

12. 10. 2017

Lithium nemusí stihnout osud ostatních darů naší přírody. Je však nutné, aby si to vzala za své veřejnost, aby požadovala už teď před volbami odpovědi na své otázky a aby přiměla současnou, ale i budoucí Poslaneckou sněmovnu a vládu zabývat se tímto tématem co nejdříve a zachránit, co se dá. Proto

navrhujeme Poslanecké sněmovně, aby na své schůzi dne 16. 10. 2017 přijala usnesení s následujícím obsahem:

Poslanecká sněmovna PČR 

I. odsuzuje podpis Memoranda o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) ze dne 2. 10. 2017 a nesouhlasí s jeho obsahem; II. konstatuje, že Memorandum je v rozporu se zájmy ČR a s usnesením vlády ČR č. 441 ze dne 14. 6. 2017; III. ukládá vládě ČR, aby učinila všechny možné kroky k anulování Memoranda o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) a jeho možných negativních důsledků.

V Praze dne 10. 10. 2017

mluvčí SPaS

Eva Novotná (Ne základnám) Milan Neubert (Strana demokratického socialismu)

K prohlášení se připojují další iniciativy a jednotlivci:

Autor: 
Mluvčí SPaS
Zdroj: 
https://drive.google.com/file/d/0B_mbMqumCRcBZTZiTzBkd2xjR2s/view