Přednáška s diskusí: K pochopení proměny struktury současné společnosti

20. 7. 2019

7. srpen 2019 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
STRUKTURA SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍ DOPADY
Úvodní slovo Ing. Lubomír Vacek, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153

Zdroj: 
Klub společenských věd