Prachatické postřehy z IX. sjezdu KSČM

18. 5. 2016

Na dojmy ze sjezdového jednání jsme se zeptali prachatického delegáta Vladimíra Kloudy. Co Vás nejvíce zaujalo a upoutalo pozornost?

Především to byla pečlivá organizační příprava a všestranné zabezpečení jednání IX. sjezdu KSČM. Nesmíme zapomenout ani na vysokou kvalitu předložených zpráv a programových dokumentů. Na základě ucelené nabídky a sjezdové diskuse jsem si mohl učinit komplexní názor a případně korigovat své představy.

Naproti tomu mně překvapily a nelíbily se mi pokusy některých delegátů přímo i nepřímo prosazovat svoje názory cestou negativní a zastřené personifikace vedoucích představitelů strany. To jsem zaregistroval částečně v diskusích, ale hlavně v písemných dokumentech předložených delegátům přímo na jednací stoly. Z nich se nechalo přímo odvodit, že mezi nominanty na nejvyšší stranické funkce je velká rivalita a v rámci ní se občas pozapomnělo na pravdivost tvrzení, věcnost a bohužel i na slušnost. Chci poukázat na to, že takové praktiky při stranických jednáních v Prachaticích  nepoužíváme i když máme také široký vějíř názorů.

S trochou nadsázky bych řekl, že Šumavská oblast a samotná Šumava ještě takové „civilizační výdobytky“ neokusila.

Sám jsem pečlivě vyslechl diskusní vystoupení k jednotlivým předloženým „Zprávám“ hodnotící období mezi VIII. -  IX. sjezdem KSČM.  Nejvíce mně zaujala vystoupení místopředsedů strany Petra Šimůnka a Jiřího Dolejše. Dokázali srozumitelnější verbální formou sdělit dosavadní stav, ale hlavně úsilí o zaměření dalšího vývoje a směřování strany v dané oblasti.

Naproti tomu mám dílčí výhrady k hodnocení práce mladých a s mladými komunisty, případně bezpartijními. Chybělo mi vyjádření účinnosti práce s mladými, jak jsme mladé oslovovali, s jakými nápady jsme k nim přistupovali. Opačně, jaké jejich poznatky a nápady jsme přijali, realizovali a dali jim pro jejich představy a práci prostor.

Autor: 
Vladimír Klouda
Zdroj: 
Vlastní