Pohled z pohraničí na námluvy s LANDSMANŠAFTEM.

19. 5. 2016

Z pohledu člověka, který se narodil a více jak 60 let žije na pohraniční části naší republiky, stále si vědom prožitků svých předků v dobách „SUDET, VÁLKY A LET POVÁLEČNÝCH“ jsem silně znepokojen přístupem pana Hermana a českého premiéra jako osoby delegující k oficiální účasti na sjezdu SL.  

Již 18 let pracuji ve funkci místostarosty českokrumlovské obce Malonty. Za tuto dobu jsem poznal při osobních jednáních jako zástupce obce řadu členů, či zástupců SL. S větší částí těchto osob jsme navázali oboustranně dobré vztahy, soustředěné na současné i budoucí přátelské soužití jedinců dvou národností, kteří byli historicky dotčeni tehdejší realitou dění v Sudetech. Vzájemně jsme spolupracovali na řadě projektů pro zachování nemovitých vesnických prvků a historické paměti na události dob minulých s preferencí přátelského dnešního a budoucího spolužití.  Na druhou stranu, však přicházela i ta druhá – menší polovina členů SL, která se nikdy nesmířila a nesmíří s historií jako dobou uzavřenou, plnou poučení pro naše další generace.  ZURÜCK MEIN GRUNZEN – vraťte mě můj grunt a jděte tam odkud jste přišli – také takové požadavky padaly stran některých členů SL při „ návštěvě obecního úřadu“ v Malontech i po roce 2000. Existenci této byť menší názorové části členů SL přiznávali také osoby vysídlenců, se kterými jsme spolupracovali a to bez hrdosti k nim.  Ještě dnes vidíme, že bavorská část SL nepřijala a nepřijme usnesení sjezdu SL na odstoupení SL od historických majetkových požadavků.  S těmito však jednat, natož to spolupracovat, nechceme. 

 Možná, že se máme z dnešního pohledu „za co omluvit“, omluva však je především na straně druhé   a   potom  co řeší omluva??? Vrátí života, zdraví majetky ….. dotčeným??? 

Pan  Herman možná mluví za sebe, i když rádoby za vládu ČR.  Já však říkám NEMLUVTE ZA NÁS, my se umíme domlouvat sami a HISTORIE JE VĚCÍ NEZVRATNOU, Z TÉ SE MŮŽEME POUZE POUČIT.

Autor: 
Mojmír Vrzal, Malonty
Zdroj: 
Vlastní, foto: archiv KSČM