Památka na velkého fotografa Otto Seppa

4. 7. 2016

Ráda vzpomínám na příjemné chvíle strávené v debatě se skromným komunistou a velkým fotografem. Jako členka kulturní komise Rady města Českých Budějovic jsem předložila návrh v r. 2007 na Ottu Seppa na Cenu města Českých Budějovic. Při zpracování tohoto návrhu jsem měla možnost podrobněji se seznámit nejen s jeho prací fotografa, ale i vyslechnout nevtíravé rady, jak chápat současné politické změny a zachovat se vždy čestně. Diskuze s ním vždy vycházela z jeho bohatých životních zkušeností.

   Otta Sepp se narodil 7.7.1912 v Českých Budějovicích. Vyučil se kadeřníkem, ale lákala ho fotografie. První vlastní fotoaparát značky Agfa Billy Rekord si koupil v roce 1937 a bylo jasné, že fotografie, láska Otty Seppa, se stane jeho životním údělem.

     2. světová válka razantně vstoupila do jeho života, když byl zatčen gestapem a vězněn v Českých Budějovicích, Praze a Terezíně. V padesátých letech se jeho fotografie začaly objevovat v novinách. V té době již pracoval v Jihočeském muzeu, fotografoval v Jihočeském divadle a začal pracovat pro deník Jihočeská pravda. Při příležitosti jeho narozenin se konala výstava jeho fotografií zaměřená na krásná místa jižních Čech. V devadesátých letech se významně podílel na fotografické části Encyklopedie Českých Budějovic. V roce 2007 byla Ottovi Seppovi za jeho fotografickou práci udělena pamětní medaile Českých Budějovic. Otta Sepp zemřel 10.ledna 2011 ve věku nedožitých 99 let.

Autor: 
Lucie Braná, členka kulturní komise Rady města Českých Budějovic, foto: http://g.denik.cz
Zdroj: 
Vlastní