Navrhovaný rozpočet Tábora na rok 2017 opět podpořit nemůžeme

29. 11. 2016

Tak jako KSČM nepodpoří návrh státního rozpočtu na rok 2017, tak patrně nepodpoří návrh rozpočtu města na příští rok také táborští komunisté. Nehlasovali jsme ani pro rozpočet roku 2016 a ukázalo se, že oprávněně. Již čtyři dny nového roku ukázaly, že byl vytvořen zcela účelově, bez větší reality, a koalice tehdy nově zahrnula mimorozpočtově investiční akce, se kterými tento zásadní dokument města nepočítal.

V současné době problémy gradují. Po rozpadu koalice lze jen těžko odhadovat, jakou podporu má navrhovaný rozpočet u stran bývalé koalice. Jak se ukázalo, hlavní úkoly na rok 2017, které schválila koaliční – nekoaliční rada města, nejsou podle reakcí v tisku závazné pro všechny strany a hnutí, včetně některých radních. Dá se tedy předpokládat i nesouhlas s některými kapitolami rozpočtu.

Pro příští rok plánuje radnice v Táboře celkové příjmy města ve výši 745,8 milionů korun. Celkové výdaje pak ve výši 745,2 milionů korun. Přebytek rozpočtu má dosáhnout 0,6 milionů korun, což je návrh rozpočtu téměř vyrovnaný. A o dost skromnější, než ten loňský. Ten počítal s třímilionovým plusem, jenomže vzápětí jsme se dozvěděli, že onen třímilionový přebytek je vytvořen jen naoko. Byl totiž alokován na splátky městských dluhů. Takže jen vyvěšený nereálný prapor úspěšnosti.

Jen dva příklady: Jak jsme na tom například s příjmy z daní, místních a správních poplatků? Ty mají dosáhnout 526 milionů Kč, což je více než polovina příjmů města. Ve srovnání s předchozím rokem má jít údajně o nárůst o 4,9 %. To se zdá poměrně nadhodnocené zejména v souvislosti s EET, kdy se předpokládá ukončení činnosti mnoha menších podnikatelů. Plánované příjmy města zřejmě optimisticky kopírují vyhlášení ministra financí Babiše, který své kroky přeceňuje. Navíc, pokud jejich efekt bude skutečně takový, jak slibuje, pak zřejmě výsledný efekt nebude koncepčnější a spravedlivější vůči územní samosprávě.

Také kapitálové příjmy Tábora jsou předpokládány ve výši 10,5 mil. Kč a poplynou údajně do rozpočtu města z prodeje bytů, bytových domů a pozemků. Otázkou je, zda ještě máme co prodávat. Problém vidím v prodeji bytových domů, z nichž je část v zástavě bankám, také v prodeji bytů, protože všechny „sloupy“ jejich privatizace se postupem času stále více zadrhávají. A pozemky? Z těch lukrativních snad jen bývalá kasárna Jana Žižky, kde se výstavba sídliště pro třetí tisíciletí jaksi nepovedla.

A mohli bychom hovořit o dalších, ne příliš reálných, příjmech. Co však postrádám? V návrhu rozpočtu na stránkách Novin táborské radnice (protože jiné informace nemám) nejsou uvedeny tak zásadní investiční akce a údajně priority radnice, jako je rekonstrukce Budějovické ulice a výstavba domova pro seniory před nemocnicí. Jak se zdá, opět budou na další léta odsunuty, protože na stamilionové investice si město evidentně netroufne. Zda bude na rekonstrukci stadionu Míru, plaveckého bazénu a dalších proklamovaných akcí, je rovněž - i přes alokovanou část nákladů – ve hvězdách.

Faktem je rovněž skutečnost, že veřejnost se z informace na stránkách radničního periodika nedozví, v jaké výši počítá radnice s mandatorními výdaji. Jejich srovnání s minulými léty by mohlo dát obrázek o tom, jak namísto na investice rostou náklady, počty a platy zaměstnanců radnice.

Autor: 
ladislav Šedivý, zastupitel Tábora za KSČM (vítr)