Místopředseda ÚV KSČM k vyjádření Kláry Samkové: „Islám je stejný jako nacismus, fašismus a komunismus. Je státní zločinnou a zločineckou ideologií," řekla doslova

30. 5. 2016

"Advokátku Kláru Samkovou vyšetřuje - na téma islám, nacismus a komunismus - i policie. Se stanoviskem na dané téma přichází místopředseda ÚV KSČM Josef Skála:        
Že mezi komunismus a nacismus staví rovnítko jen idiot, napsal už před lety i profesor Václav Bělohradský. K radikální levici má jinak řadu averzí. Házet nás, komunisty, do jednoho pytle s nacistickou verbeží vyžaduje nejen IQ tykve, ale i nulové svědomí a "morálku" tchořího pižma. Dopřává-li si obojí advokátka Samková, měla by vrátit diplom i maturitní vysvědčení a dát se na doživotní pokání. Dostát nárokům obou dokladů o vzdělání totiž předpokládá vědět, že Hitler to ze žvanila bavorských putyk dopracoval až na kancléře jen díky "elitám" 30. let, jimž slíbil utopit komunismus v krvi. Právě o tom byl i obludný mnichovanský holport, jímž naši zemi "Třetí říši" vydaly "sladká Francie a hrdý Albion". Hitler pak, tak jako každý bil Ládin, obrátil zbraně i proti svým "demokratickým" sponzorům. I je potom musel před nacistickou genocidou zachránit hlavně Sovětský svaz,.jehož programem bylo právě komunistické krédo. Až k zemi se mu za to klaněli i Roosevelt a Churchill, sám antikomunista do morku kostí.            
Až se Samková probere z fanatického rauše a doplní si své děravé vzdělání, osvítí ji to i na téma, které ji k urážkám na naši adresu přivedlo. Terorismus pod "islámskou" fanglí vždy šel a jde i dnes po krku především komunistické a každé skutečné levici. Počínaje osvícenou, sociálně vstřícnou vládou Afghánistánu 70. a 80. let - až po sekulární Sýrii, nabízející víc lidských práv, než všechny ostatní země Blízkého východu dohromady. Teroristickou chátru, která jim vyhlásila krvavý džihád, změnil z hejna groteskních hadrníků v sílu, masakrující statisíce, poťouchlý sponzoring týchž "demokratických mocností", které si piplaly už Hitlera a pak se nestačily divit. Brzezinski se tím v týdeníku Time vychloubal už na prahu 80. let. Fakty, usvědčující in flagranti dnešní liberální svatoušky, neskrblí ani americká média.        
Pravému opaku toho, čím se Samková lacině zviditelňuje, přitom slouží i její inkviziční blábol proti islámu. Svádět zvěrstva, dějící se jeho jménem, na samotný Korán, je stejný logický zkrat jako vyčítat křižáky v potocích krve "osvobozeného Jeruzaléma" každému z dnešních křesťanů. Islám je vírou půldruhé miliardy lidských bytostí. Drtivou většinu z nich drží v mezích morálních zábran, podobných zákazům křesťanského Desatera. Pasáží, plných krajně nesnášenlivé intolerance, je spousta i ve Starém zákonu. Dvojí metr je trapným švindlem i v tomto případě. Měla by si ho odpustit i advokátka Samková .Korán, vzniklý až šest století po křesťanství, se hlásí i k jeho klíčovým postavám a tématům. To třeba co možná kultivovat, a ne se jarmarečně "zviditelňovat". Koho nepohání sobecká hysterie, ale zdravý rozum a odpovědnost, ten ví, že bohabojné muslimy třeba od fanatiků izolovat, a ne jim je nahánět do náruče. Samková je jedním ze stachanovců pravého opaku."

Autor: 
Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM, foto: jk
Zdroj: 
fc., Mediální úsek ÚV KSČM