Klub 1. máje připravuje vydání svého prvního časopisu

12. 3. 2017

Na Jihočeské krajské nominační konferenci v sobotu 11. března zaznělo milé překvapení. Zástupci Redakční rady časopisu Klubu 1. máje Ing. Jan Pikous a Martin Rataj informovali, že mladí komunisté sdružení pod levicovým Klubem 1. máje brzy vydají svůj první časopis. Na konferenci zatím představili nulté číslo. Připomeňme, že Klub 1. máje je volné uskupení mladých levicově smýšlejících lidí, kteří nejsou lhostejní k dění kolem nich.

Nahlédnutím do připravovaného časopisu zjišťujeme, že už v úvodním sloupku informují čtenáře o svém úmyslu navázat na tradici mládežnických periodik z minulosti a zároveň jít novou a snad i moderní cestou informování zájemců o levicovém hnutí Jihočeského kraje. Časopis bude vycházet v elektronické formě a nalezneme jej na adrese http://www.klub1.maje.eu. Delegáti nominační konference KSČM se s nultým vydáním seznámili také v papírové formě a ihned je zaujal. Lze jen doporučit, aby vycházel také v papírové formě a cestou okresních výborů mohl oslovit širší spektrum mladých v celém kraji.

Co první vydání nabízí?

- je to především seznámení s ustavením krajské komise mládeže JčKV KSČM

- informace z řady akcí mladých, například mikulášské nabídky, besedy atd.

- Volksstimmefest 2016 a jeho ohlas

- o přátelském jednání se SUHL

- o významu výraznější mediální prezentace

Přejeme mladým hodně úspěchů a těšíme se na další vydání.

Fotogalerie

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní