Jihočeský kraj je druhým nejlepším místem pro život v naší zemi. Lidé jsou nejspokojenější právě u nás

26. 6. 2022

V Jihočeském kraji se žije skvěle. To všichni víme. Výzkum Místo pro život nám to jenom potvrdil. Minulý rok jsme se umístili na pátém místě a já jsem rád, že vnímání kvality života se u Jihočechů lepší. Nejde o to utrhnout v tomto nebo podobném průzkumu zlato. Jde o to, aby Jihočeši vnímali život v našem kraji dlouhodobě pozitivně a byli tu spokojeni. 

Místo pro život 2022 - Jihočeský kraj:
•    Má nejvyšší počet lůžek v zařízeních sociálních služeb
•    Má nejnižší nehodovost
•    Spokojenost lidí s místem, v němž žijí, je nejvyšší v rámci celé České republiky
•    Má velmi vysoké množství recyklovaného odpadu v přepočtu na obyvatele
•    Má nízký počet vozidel v přepočtu na množství silnic
•    Studenti dosahují velmi dobrých výsledků u státních maturit z českého jazyka
•    Má vysoký podíl dokončených bytů
•    Má vysoký podíl čerpacích stanic v přepočtu na množství aut
•    Má vysoký počet knihoven v přepočtu na obyvatele
•    V žádné ze sledovaných kategorií není Jihočeský kraj nejhorší
•    Má vysokou produkci komunálního odpadu na obyvatele
•    Má vysoký počet silnic v přepočtu na plochu kraje
•    Má vysoký počet aut v přepočtu na obyvatele

Srovnávací výzkum Místo pro život už dvanáctým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Hodnocení se opírá o dva hlavní pilíře: environmentální a sociální. Podrobnosti jsou k dispozici na www.mistoprozivot.com .

Zdroj: 
https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj-je-druhym-nejlepsim-mistem-pro-zivot-v-nasi-zemi-lide-jsou-vsak-nejspokojenejsi?fbclid=IwAR3ZfKohruNrDtqsLJ_yJmkAZOJ-Hvmeqrmv9RvR3l7fW-_Zhwyhh2PVs4g